şişli escort bayan bodrum escort Adana escort Alanya escort Anadolu yakası escort ankara escort Antalya escort Ataköy escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bahçelievler escort Bahçeşehir escort Bakırköy escort Başiktaş escort Beylikdüzü escort Bodrum escort Bursa escort Denizli escort Diyarbakır escort Esenyurt escort Eskişehir escort Etiler escort Fatih escort Gazinatep escort Halkalı escort istanbul escort İzmir escort İzmit escort Kadıköy escort Kayseri escort Kocaeli escort Konya escort Kurtköy escort Kuşadası escort Malatya escort Maltepe escort Mecidiyeköy escort Mersin escort Nişantaşı escort Pendik escort Muratpaşa escort Şirinevler escort Şişli escort Taksim escort Ümraniye escort ataşehir escort kartal escort

67 Yıl Önce Kırşehir'den Haberler

KÜLTÜR 16.03.2023 - 03:48, Güncelleme: 05.05.2023 - 17:12
 

67 Yıl Önce Kırşehir'den Haberler

Bu yazımda sizleri 67 yıl öncesine götürerek 4 Şubat 1956 tarihinden itibaren arşivimdeki Avukat Vahit Esenboy'un yazı işleri müdürü olduğu “Kırşehir Sesi” gazetesinin tozlu sayfaları arasında haber ağırlıklı bir gezintiye çıkarmak istiyorum. Bu gezide belki siz de bir yakınınızın, ya da tanıdığınızın izine rastlarsınız. Öyle sanıyorum ki o yıllarda Kırşehir'de ses getiren ne gibi olayların olduğunu merak eder ve öğrenmek istersiniz. Beğenirseniz gezintilerimizi sıkça tekrarlarız. Hemen belirteyim ki Kırşehir bu tarihte Nevşehir iline bağlı bir ilçedir. Sözü fazla uzatmadan haydi gezelim. * Kırşehir'in vilâyet haline getirilmesi hakkındaki kanun teklifi Büyük Millet Meclisi'nde – Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker ve iki arkadaşının Kırşehir kazasında “Kırşehir” adıyla yeniden bir vilâyet kurulmasına dair kanun teklifi Dahiliye Encümeni'nin gündemine alınarak 1 Şubat 1956 tarihinde müzakeresine başlanmış bulunmaktadır.   * Şehrimize tahsis olunan ihtiyaç maddeleri – Vilâyetçe şehrimize 300 kilo kalay, 3 ton çinko sacı, 18 ton demir, 3 ton sobalık sac, 600 adet çuval ve kâfi miktarda fotoğraf malzemesi tahsis edilmiş ve bu maddeler mutemetlerce şehrimize getirilmiştir. Kaza tevzi komisyonunca tevziatı yapılarak ihtiyaç sahiplerine peyderpey verilmektedir. Piyasada inşaat çivisi bol miktarda mevcut olup serbest olarak satılmaktadır.   * Bayilerde çay bulunmuyor – Bir aydan beri bayilerde çay bulunmadığından halk çay temininde müşkilât çekmekte ve ihtiyacını civar vilâyetlerden temin etmektedir. Civar vilâyet ve kazalarda çay bol ve serbest satıldığı halde Kırşehir'de bulunmamasının sebebi ilgililerce izah edilememektedir. Bayilere verilen çay herhangi bir sebeple karaborsaya intikal ettiriliyorsa Tekel Müdürlüğü'nün gerekli tedbiri almasını ve piyasaya bol miktarda çay vererek buhranı bir an önce önlemesini dileriz.   * Şehrimize talebe yurdu yapılacak – Kırşehir Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği merkez başkanı sayın hemşehrimiz Burhan Ulutan tarafından Kırşehir şube başkanlığına gönderilen bir yazı ile Kırşehir öğrenci yurdu binası yapılmasının merkez idare heyetince de muvafık görüldüğü, binanın plân, proje gibi ihzarî hazırlıklarının kongreden sonra yaptırılacağı, 18 Mart 1956 günü yapılacak kongreye delegelerin yurt mevzuunda hazırlıkla olarak gelmeleri bildirilmiştir. Kongrede talebe yurdunun inşası kararlaştırıldıktan sonra geçen sene Hususî Muhasebe'den satın alınan Kale'deki eski hastane binası yıkılarak bu arsaya yurt binası yapılacaktır.   * Kaymakamımız vazifeye başladı – Develi Kaymakamlığı'ndan ilçemiz kaymakamlığına tâyin olunan sayın Nihat Bor 7 Şubat Salı günü vazifelerine başlamışlardır. Genç ve kıymetli bir idareci olan sayın kaymakamımıza hoş geldiniz der, vazifelerinde başarılar dileriz.   * Belediye çöp kamyonu ile et naklediyor – 9 Şubat Perşembe günü mezbahada kesilen etlerin Belediye'nin şehrin çöplerini naklettiği açık kmyonla getirilmesi halkı hayrete düşürmüştür. Vatandaşın sıhhatini korumakla vazifeli bulunan Belediye'nin et gibi bir gıda maddesini mikrop yuvası olan açık süprüntü kamyonu ile naklettirmesi Belediye hizmetlerinin ne şekilde yürütüldüğüne açık bir misaldir. İlgililerin nazarı dikkatini celbederiz.   * Mesut Dolu İstanbul'a tâyin olundu – Artvin Hâkimi sayın hemşehrimiz Mesut Dolu İstanbul Hâkimliği'ne tâyin olunmuştur. Aynı kararname ile Karahallı Hâkimi hemşehrimiz Halil Özmen de Keskin Ağır Ceza Mahkemesi Azalığı'na tâyin edilmiştir.   * Âşıkpaşa Türbesi'nin tamiri için tahsisat ayrıldı – Bütçe Encümeni Maliye Vekâleti Yardımlar ve Yatırımlar bütçesinin müzakeresinde Âşıkpaşa Türbesi'nin tamiri ve ihyası için 10 bin lira tahsisat ayrılmasına karar verilmiştir. Şimdiye kadar esaslı bir tamir görmeyen ve gün geçtikçe harap olan büyük Türkçü Âşık Paşa'nın medfun bulunduğu ve Âşıkpaşa sırtlarında beyaz mermerden bir sanat âbidesi olarak yükselen, tarihî kıymet bakımından emsalsiz bir eser olan türbenin harap olması halkımızı müteessir etmekte idi.   * Avukat Hakkı Kaya vefat etti – Şehrimiz avukatlarından “Boynueğri Hâkim” adıyla anılan Hakkı Kaya müptelâ olduğu hastalıktan kurtulamayarak 12 Şubat Pazar günü akşamı vefat etmiştir. Pazartesi günü Kapıcı Camii'nde namazı kılındıktan sonra Âşıkpaşa Mezarlığı'nda toprağa verilen Hakkı Kaya uzun müddet şehrimiz sulh hâkimliğinde bulunduktan sonra tekaüt olmuş ve avukatlığa başlamıştı. Temiz ahlâklı, dürüst ve mütevazı bir insan olan Hakkı Kaya'nın ölümünden bütün Kırşehir müteessir olmuştur.   * Ekmeğe zam yapıldı – Geçen hafta Belediye Encümenince ekmeğin kilosuna 4 kuruş zam yapıldığından 1000 gram olarak 40 kuruşa satılmakta olan ekmekler 100 gram noksanıyla 900 gram olarak çıkarılmakta ve yine 40 kuruşa satılmaktadır. Buğday ve un fiatlarında hiçbir artış olmadığı ve ortada zammı icap ettirecek hiçbir sebep bulunmadığı halde halkın başta gelen gıda maddelerinden ekmeğe bu şekilde zammedilmesi hayreti mucip olmuştur. Halk arasında söylenildiğine göre fırıncı olan ve Belediye Encümeni'nde aza bulunan bir zat zammın yapılmasını temin için bir hafta kadar fırınını kapatmış ve zam yapıldıktan sonra tekrar çalıştırmaya başlamıştır. Civar vilâyet ve kazalarla mukayese edildiği takdirde buğday memleketi diğer vilâyetlere dahi un sevk eden iki fabrikası bulunan şehrimizde ekmeğin daha ucuz olması icap eder.   * Dr. Sakıp Aksaç Ankara'ya tâyin edildi. – Sivas Memleket Hastanesi mütehassıslarından sayın hemşehrimiz Dr. Sakıp Aksaç Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'ne tâyin edilmiştir.   * Hirfanlı Baraj Gölü suları altında kalacak köyler – Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü'nden verilen malûmata göre Hirfanlı Barajı'nın inşası dolayısıyla su altında kalacak köyler üç gruba ayrılmıştır. Tamamen su altında kalacak köylerin sayısı 10 olup nüfusları toplam 6.165, ziraat yapılan arazileri 154.382 dönüm ve mer'aları 80.010 dönümdür. Bunun 125.290 dönümü su altında kalacaktır. Bu köyler Kaman kazasından Kekillialo, Savcılı Kurutlu, Savcılı Dokuz, Kırşehir kazasından Sıdıklı Darboğaz, Kocabey, Saraycık, Koçhisar kazasından Çıkınağıl, Yağcılar, Külbaşı Hamidiye'dir. Arazileri kısmen su altında kalacak köylerin sayısı 33, az bir kısmı su altında kalacak köylerin sayısı ise 4'tür. Arazileri su altında kalacak köylere arazilerine karşılık Hazine arazisi verilmesine çalışılacak, bu mümkün olmadığı takdirde arazilerinin bedelleri verilecektir. Y A R I  Ş A K A  BUNA DA ŞÜKÜR... Geçen gün Belediyemizin mezbahadan çöp kamyonu ile getirttiği etleri kemâl-i âfiyetle yedik. Mamafih Belediyemiz sayesinde bütün Kırşehir sokakları bir çöplük ve gübrelikten farksız olduğuna göre etlerin çöp kamyonu ile naklinde bir fevkalâdelik görmemek lâzım gelir. Ya Belediye'nin elinde bir cenaze araması bulunsaydı ve Belediye 'İkisi de et'tir diye etleri cenazelerle kucak kucağa naklettirseydi halimiz nice olurdu?     Dursun Yastıman

Bu yazımda sizleri 67 yıl öncesine götürerek 4 Şubat 1956 tarihinden itibaren arşivimdeki Avukat Vahit Esenboy'un yazı işleri müdürü olduğu “Kırşehir Sesi” gazetesinin tozlu sayfaları arasında haber ağırlıklı bir gezintiye çıkarmak istiyorum. Bu gezide belki siz de bir yakınınızın, ya da tanıdığınızın izine rastlarsınız. Öyle sanıyorum ki o yıllarda Kırşehir'de ses getiren ne gibi olayların olduğunu merak eder ve öğrenmek istersiniz. Beğenirseniz gezintilerimizi sıkça tekrarlarız. Hemen belirteyim ki Kırşehir bu tarihte Nevşehir iline bağlı bir ilçedir. Sözü fazla uzatmadan haydi gezelim.


* Kırşehir'in vilâyet haline getirilmesi hakkındaki kanun teklifi Büyük Millet Meclisi'nde – Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker ve iki arkadaşının Kırşehir kazasında “Kırşehir” adıyla yeniden bir vilâyet kurulmasına dair kanun teklifi Dahiliye Encümeni'nin gündemine alınarak 1 Şubat 1956 tarihinde müzakeresine başlanmış bulunmaktadır.

 


* Şehrimize tahsis olunan ihtiyaç maddeleri – Vilâyetçe şehrimize 300 kilo kalay, 3 ton çinko sacı, 18 ton demir, 3 ton sobalık sac, 600 adet çuval ve kâfi miktarda fotoğraf malzemesi tahsis edilmiş ve bu maddeler mutemetlerce şehrimize getirilmiştir. Kaza tevzi komisyonunca tevziatı yapılarak ihtiyaç sahiplerine peyderpey verilmektedir. Piyasada inşaat çivisi bol miktarda mevcut olup serbest olarak satılmaktadır.

 


* Bayilerde çay bulunmuyor – Bir aydan beri bayilerde çay bulunmadığından halk çay temininde müşkilât çekmekte ve ihtiyacını civar vilâyetlerden temin etmektedir. Civar vilâyet ve kazalarda çay bol ve serbest satıldığı halde Kırşehir'de bulunmamasının sebebi ilgililerce izah edilememektedir. Bayilere verilen çay herhangi bir sebeple karaborsaya intikal ettiriliyorsa Tekel Müdürlüğü'nün gerekli tedbiri almasını ve piyasaya bol miktarda çay vererek buhranı bir an önce önlemesini dileriz.

 


* Şehrimize talebe yurdu yapılacak – Kırşehir Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği merkez başkanı sayın hemşehrimiz Burhan Ulutan tarafından Kırşehir şube başkanlığına gönderilen bir yazı ile Kırşehir öğrenci yurdu binası yapılmasının merkez idare heyetince de muvafık görüldüğü, binanın plân, proje gibi ihzarî hazırlıklarının kongreden sonra yaptırılacağı, 18 Mart 1956 günü yapılacak kongreye delegelerin yurt mevzuunda hazırlıkla olarak gelmeleri bildirilmiştir. Kongrede talebe yurdunun inşası kararlaştırıldıktan sonra geçen sene Hususî Muhasebe'den satın alınan Kale'deki eski hastane binası yıkılarak bu arsaya yurt binası yapılacaktır.

 


* Kaymakamımız vazifeye başladı – Develi Kaymakamlığı'ndan ilçemiz kaymakamlığına tâyin olunan sayın Nihat Bor 7 Şubat Salı günü vazifelerine başlamışlardır. Genç ve kıymetli bir idareci olan sayın kaymakamımıza hoş geldiniz der, vazifelerinde başarılar dileriz.

 


* Belediye çöp kamyonu ile et naklediyor – 9 Şubat Perşembe günü mezbahada kesilen etlerin Belediye'nin şehrin çöplerini naklettiği açık kmyonla getirilmesi halkı hayrete düşürmüştür. Vatandaşın sıhhatini korumakla vazifeli bulunan Belediye'nin et gibi bir gıda maddesini mikrop yuvası olan açık süprüntü kamyonu ile naklettirmesi Belediye hizmetlerinin ne şekilde yürütüldüğüne açık bir misaldir. İlgililerin nazarı dikkatini celbederiz.

 


* Mesut Dolu İstanbul'a tâyin olundu – Artvin Hâkimi sayın hemşehrimiz Mesut Dolu İstanbul Hâkimliği'ne tâyin olunmuştur. Aynı kararname ile Karahallı Hâkimi hemşehrimiz Halil Özmen de Keskin Ağır Ceza Mahkemesi Azalığı'na tâyin edilmiştir.

 


* Âşıkpaşa Türbesi'nin tamiri için tahsisat ayrıldı – Bütçe Encümeni Maliye Vekâleti Yardımlar ve Yatırımlar bütçesinin müzakeresinde Âşıkpaşa Türbesi'nin tamiri ve ihyası için 10 bin lira tahsisat ayrılmasına karar verilmiştir. Şimdiye kadar esaslı bir tamir görmeyen ve gün geçtikçe harap olan büyük Türkçü Âşık Paşa'nın medfun bulunduğu ve Âşıkpaşa sırtlarında beyaz mermerden bir sanat âbidesi olarak yükselen, tarihî kıymet bakımından emsalsiz bir eser olan türbenin harap olması halkımızı müteessir etmekte idi.

 


* Avukat Hakkı Kaya vefat etti – Şehrimiz avukatlarından “Boynueğri Hâkim” adıyla anılan Hakkı Kaya müptelâ olduğu hastalıktan kurtulamayarak 12 Şubat Pazar günü akşamı vefat etmiştir. Pazartesi günü Kapıcı Camii'nde namazı kılındıktan sonra Âşıkpaşa Mezarlığı'nda toprağa verilen Hakkı Kaya uzun müddet şehrimiz sulh hâkimliğinde bulunduktan sonra tekaüt olmuş ve avukatlığa başlamıştı. Temiz ahlâklı, dürüst ve mütevazı bir insan olan Hakkı Kaya'nın ölümünden bütün Kırşehir müteessir olmuştur.

 


* Ekmeğe zam yapıldı – Geçen hafta Belediye Encümenince ekmeğin kilosuna 4 kuruş zam yapıldığından 1000 gram olarak 40 kuruşa satılmakta olan ekmekler 100 gram noksanıyla 900 gram olarak çıkarılmakta ve yine 40 kuruşa satılmaktadır. Buğday ve un fiatlarında hiçbir artış olmadığı ve ortada zammı icap ettirecek hiçbir sebep bulunmadığı halde halkın başta gelen gıda maddelerinden ekmeğe bu şekilde zammedilmesi hayreti mucip olmuştur. Halk arasında söylenildiğine göre fırıncı olan ve Belediye Encümeni'nde aza bulunan bir zat zammın yapılmasını temin için bir hafta kadar fırınını kapatmış ve zam yapıldıktan sonra tekrar çalıştırmaya başlamıştır. Civar vilâyet ve kazalarla mukayese edildiği takdirde buğday memleketi diğer vilâyetlere dahi un sevk eden iki fabrikası bulunan şehrimizde ekmeğin daha ucuz olması icap eder.

 


* Dr. Sakıp Aksaç Ankara'ya tâyin edildi. – Sivas Memleket Hastanesi mütehassıslarından sayın hemşehrimiz Dr. Sakıp Aksaç Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'ne tâyin edilmiştir.

 


* Hirfanlı Baraj Gölü suları altında kalacak köyler – Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü'nden verilen malûmata göre Hirfanlı Barajı'nın inşası dolayısıyla su altında kalacak köyler üç gruba ayrılmıştır. Tamamen su altında kalacak köylerin sayısı 10 olup nüfusları toplam 6.165, ziraat yapılan arazileri 154.382 dönüm ve mer'aları 80.010 dönümdür. Bunun 125.290 dönümü su altında kalacaktır. Bu köyler Kaman kazasından Kekillialo, Savcılı Kurutlu, Savcılı Dokuz, Kırşehir kazasından Sıdıklı Darboğaz, Kocabey, Saraycık, Koçhisar kazasından Çıkınağıl, Yağcılar, Külbaşı Hamidiye'dir. Arazileri kısmen su altında kalacak köylerin sayısı 33, az bir kısmı su altında kalacak köylerin sayısı ise 4'tür. Arazileri su altında kalacak köylere arazilerine karşılık Hazine arazisi verilmesine çalışılacak, bu mümkün olmadığı takdirde arazilerinin bedelleri verilecektir.

Y A R I  Ş A K A 

BUNA DA ŞÜKÜR...

Geçen gün Belediyemizin mezbahadan çöp kamyonu ile getirttiği etleri kemâl-i âfiyetle yedik. Mamafih Belediyemiz sayesinde bütün Kırşehir sokakları bir çöplük ve gübrelikten farksız olduğuna göre etlerin çöp kamyonu ile naklinde bir fevkalâdelik görmemek lâzım gelir. Ya Belediye'nin elinde bir cenaze araması bulunsaydı ve Belediye 'İkisi de et'tir diye etleri cenazelerle kucak kucağa naklettirseydi halimiz nice olurdu?    

Dursun Yastıman

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kirsehirhaberturk.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.