Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Pedagojik Formasyon Programı Açtı

EĞİTİM 09.08.2022 - 12:31, Güncelleme: 05.05.2023 - 17:12
 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Pedagojik Formasyon Programı Açtı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, pedagojik formasyon programı açtığını duyurdu.500 kontenjan ayrıldığı belirtilen açıklamada başvuruların 300'ün altında kalması durumunda programın kapanacağı ve ücretlerin de iade edileceği belirtildi.

İŞTE AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ'NDEN YAPILAN O AÇIKLAMA : 1-) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ayrılacak kontenjan 500 olarak belirlenmiştir. Başvuru ve kesin kayıt işlemleri 08.08.2022 Pazartesi günü başlayıp 02.09.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecektir. Ancak, belirlenen kontenjanın erken dolması durumunda, başvuru ve kesin kayıt işlemi belirtilen tarihten önce sonlandırılacaktır.   2-) Başvuru ve kesin kayıt tarihi dönemi sonunda (02.09.2022), kesin kayıt hakkı kazanan aday sayısının 300’ün altında kalması durumunda, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmayacak olup, kesin kayıt yaptırmış olan ve dilekçe ile Pedagojik Formasyon Birimine başvuran adayların, katkı payı ücretleri belirttikleri hesaplara iade edilecektir.   3-) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için katkı payı ücreti 4.900 TL (Dört Bin Dokuz Yüz Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Belirlenen katkı payı ücretinin ilk taksiti (2.450 TL) kayıt esnasında, ikinci taksiti ise bahar yarıyılında kayıt yenileme esnasında ödenecektir.   4-) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları çerçevesinde yer alan, aşağıdaki programlardan mezun olan adaylar başvurabileceklerdir.     Atamaya Esas Olan Öğretmenlik Alanı Mezun Olunan Program Beden Eğitimi Antrenörlük Spor Yöneticiliği Bilişim Teknolojileri Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Matematik-Bilgisayar Bölümü İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Bilgi Teknolojileri Yazılım Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği Elektronik ve Bilgisayar Bölümü Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayar Bilimleri Yönetim Bilişim Sistemleri Biyoloji Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Coğrafya Coğrafya Bölümü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Çocuk Gelişimi Bölümü Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi Dinî İlimler Fakültesi İslami İlimler Fakültesi Görsel Sanatlar / Resim Resim Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk El Sanatları Görsel Sanatlar Bölümü Resim Ana sanat Dalı Heykel Resim - Baskı Sanatları Bölümü Plastik Sanatlar Bölümü Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü İngilizce İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce) İngiliz Dil Bilimi Bölümü Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce) İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü Felsefe Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler) Fizik Fizik Bölümü Fizik Mühendisliği Kimya / Kimya Teknolojisi Kimya Bölümü Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü Matematik (**) Kredilerinin en az 70’ini matematik alanında belgelendirenler. Matematik Bölümü Matematik-Bilgisayar Bölümü (**) Matematik Mühendisliği Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü(**) Müzik Müzik Bölümü/Anabilim Dalları Sağlık / Sağlık Hizmetleri Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik/Bölümü Ebelik/Bölümü Sağlık Memurluğu/Bölümü Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Sağlık Eğitimi Bölümü Tarih Tarih Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Türk Halkbilimi Bölümü   5-) İlgili bölüme/programa başvuru sayısının 6’nın altında olması halinde o bölüm/program için öğrenci alınmayacaktır.   6-) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na, başvuru ve kesin kayıt aynı anda yapılacaktır. Buna göre; herhangi bir puan sıralaması yapılmadan, ilk gelen adaylardan başlamak üzere, 500 kişilik kontenjan dolana kadar, başvuran tüm adaylara doğrudan kesin kayıt hakkı tanınacaktır. Ancak, ilanda belirtilen bazı bölümlere/programlara planlananın üzerinde başvuru olması durumunda, öğretim elemanı sayısı ve ilimizdeki okullarda görevli öğretmen sayıları dikkate alınarak, ilgili bölümler/programlar için Pedagojik Formasyon Birimi tarafından kontenjan sınırlaması yapılabilecektir. Bu nedenle Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na kayıt yaptırmak isteyen adayların başvurularını erken yapmaları önerilmektedir. Aksi taktirde doğabilecek mağduriyetlerden adayların kendileri sorumludurlar. Kesin kayıt esnasında aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.    Kayıt için başvuru dilekçesi  Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploma Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)  Onaylı Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla) Kesin kayıt yaptıracak adaylar, başvuru esnasında verilecek öğrenci numaraları ile “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Halk Bankası Harç Hesabı’na (Halkbank Şubeleri, ATM ve İnternet Şubelerinden) katkı payı ücretlerini yatıracaklardır. Adayların başvuru yaptıkları günden başlayarak, üç gün içerisinde katkı payı ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. Belirlenen zaman diliminde, katkı payı ücretlerini yatırmayan/yatıramayan adayların kayıtları kendilerine herhangi bir tebligat yapılmadan silinecektir. Güz dönemi katkı payı ücreti 2.450 TL’dir. Herhangi bir sebeple kaydını sildirmek isteyen ve/veya programa devam etmek istemeyen aday(lar)a hiçbir şekilde katkı payı ücreti iadesi yapılmayacaktır.   7-) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na başvuru esnasında verilen bilgilerin doğru olması adayların sorumluluğundadır. Eksik veya yanlış bilgi veren ya da verdikleri bilgilerin doğruluğunu belgelendiremeyen adaylar, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na kesin kayıt yaptırmış olsalar bile kayıtları silinir. Bu adayların ödedikleri katkı payı ücretleri iade edilmez.   8-) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na yerleşen adayların, başka bir üniversitenin de Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na yerleşmeleri durumunda, eğitim öğretimin başladığı ilk hafta kayıtlarını sildirmek istediklerini bir dilekçe ile üniversitemiz Pedagojik Formasyon Birimi’ne bildirmeleri gerekmektedir. Başka bir üniversiteye kayıt yaptıran adayların ödedikleri katkı payı ücretleri iade edilmez.   BAŞVURU İÇİN : https://formasyon.ahievran.edu.tr/detay/DUYURULAR/26079 adresine girebilirsiniz.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, pedagojik formasyon programı açtığını duyurdu.500 kontenjan ayrıldığı belirtilen açıklamada başvuruların 300'ün altında kalması durumunda programın kapanacağı ve ücretlerin de iade edileceği belirtildi.

İŞTE AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ'NDEN YAPILAN O AÇIKLAMA :

1-) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ayrılacak kontenjan 500 olarak belirlenmiştir. Başvuru ve kesin kayıt işlemleri 08.08.2022 Pazartesi günü başlayıp 02.09.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecektir. Ancak, belirlenen kontenjanın erken dolması durumunda, başvuru ve kesin kayıt işlemi belirtilen tarihten önce sonlandırılacaktır.

 

2-) Başvuru ve kesin kayıt tarihi dönemi sonunda (02.09.2022), kesin kayıt hakkı kazanan aday sayısının 300’ün altında kalması durumunda, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmayacak olup, kesin kayıt yaptırmış olan ve dilekçe ile Pedagojik Formasyon Birimine başvuran adayların, katkı payı ücretleri belirttikleri hesaplara iade edilecektir.

 

3-) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için katkı payı ücreti 4.900 TL (Dört Bin Dokuz Yüz Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Belirlenen katkı payı ücretinin ilk taksiti (2.450 TL) kayıt esnasında, ikinci taksiti ise bahar yarıyılında kayıt yenileme esnasında ödenecektir.

 

4-) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları çerçevesinde yer alan, aşağıdaki programlardan mezun olan adaylar başvurabileceklerdir.

 

 

Atamaya Esas Olan Öğretmenlik Alanı

Mezun Olunan Program

Beden Eğitimi

Antrenörlük

Spor Yöneticiliği

Bilişim Teknolojileri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

Matematik-Bilgisayar Bölümü

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü

Bilgi Teknolojileri

Yazılım Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Elektronik ve Bilgisayar Bölümü

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Bilgisayar Bilimleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Biyoloji

Biyoloji Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

Coğrafya

Coğrafya Bölümü

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Okul Öncesi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

Dinî İlimler Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

Görsel Sanatlar / Resim

Resim

Geleneksel Türk Sanatları

Geleneksel Türk El Sanatları

Görsel Sanatlar Bölümü

Resim Ana sanat Dalı

Heykel

Resim - Baskı Sanatları Bölümü

Plastik Sanatlar Bölümü

Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü

İngilizce

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

İngiliz Dil Bilimi Bölümü

Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)

İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

Felsefe

Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)

Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

Fizik

Fizik Bölümü

Fizik Mühendisliği

Kimya / Kimya Teknolojisi

Kimya Bölümü

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü

Matematik
(**) Kredilerinin en az 70’ini matematik alanında belgelendirenler.

Matematik Bölümü

Matematik-Bilgisayar Bölümü (**)

Matematik Mühendisliği

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü(**)

Müzik

Müzik Bölümü/Anabilim Dalları

Sağlık / Sağlık Hizmetleri

Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik/Bölümü

Ebelik/Bölümü

Sağlık Memurluğu/Bölümü

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Sağlık Eğitimi Bölümü

Tarih

Tarih Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Türk Halkbilimi Bölümü

 

5-) İlgili bölüme/programa başvuru sayısının 6’nın altında olması halinde o bölüm/program için öğrenci alınmayacaktır.

 

6-) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na, başvuru ve kesin kayıt aynı anda yapılacaktır. Buna göre; herhangi bir puan sıralaması yapılmadan, ilk gelen adaylardan başlamak üzere, 500 kişilik kontenjan dolana kadar, başvuran tüm adaylara doğrudan kesin kayıt hakkı tanınacaktır. Ancak, ilanda belirtilen bazı bölümlere/programlara planlananın üzerinde başvuru olması durumunda, öğretim elemanı sayısı ve ilimizdeki okullarda görevli öğretmen sayıları dikkate alınarak, ilgili bölümler/programlar için Pedagojik Formasyon Birimi tarafından kontenjan sınırlaması yapılabilecektir. Bu nedenle Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na kayıt yaptırmak isteyen adayların başvurularını erken yapmaları önerilmektedir. Aksi taktirde doğabilecek mağduriyetlerden adayların kendileri sorumludurlar. Kesin kayıt esnasında aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. 

 

Kayıt için başvuru dilekçesi 
Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploma Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla) 
Onaylı Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

Kesin kayıt yaptıracak adaylar, başvuru esnasında verilecek öğrenci numaraları ile “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Halk Bankası Harç Hesabı’na (Halkbank Şubeleri, ATM ve İnternet Şubelerinden) katkı payı ücretlerini yatıracaklardır. Adayların başvuru yaptıkları günden başlayarak, üç gün içerisinde katkı payı ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. Belirlenen zaman diliminde, katkı payı ücretlerini yatırmayan/yatıramayan adayların kayıtları kendilerine herhangi bir tebligat yapılmadan silinecektir. Güz dönemi katkı payı ücreti 2.450 TL’dir. Herhangi bir sebeple kaydını sildirmek isteyen ve/veya programa devam etmek istemeyen aday(lar)a hiçbir şekilde katkı payı ücreti iadesi yapılmayacaktır.

 

7-) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na başvuru esnasında verilen bilgilerin doğru olması adayların sorumluluğundadır. Eksik veya yanlış bilgi veren ya da verdikleri bilgilerin doğruluğunu belgelendiremeyen adaylar, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na kesin kayıt yaptırmış olsalar bile kayıtları silinir. Bu adayların ödedikleri katkı payı ücretleri iade edilmez.

 

8-) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na yerleşen adayların, başka bir üniversitenin de Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na yerleşmeleri durumunda, eğitim öğretimin başladığı ilk hafta kayıtlarını sildirmek istediklerini bir dilekçe ile üniversitemiz Pedagojik Formasyon Birimi’ne bildirmeleri gerekmektedir. Başka bir üniversiteye kayıt yaptıran adayların ödedikleri katkı payı ücretleri iade edilmez.

 

BAŞVURU İÇİN : https://formasyon.ahievran.edu.tr/detay/DUYURULAR/26079 adresine girebilirsiniz.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kirsehirhaberturk.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.