Petrol İş Şubesi Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi

GÜNDEM 25.01.2023 - 11:32, Güncelleme: 05.05.2023 - 17:12
 

Petrol İş Şubesi Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi

Petrol İş şubesi, 2023 yılı temsilciler kurulunu gerçekleştirerek sonuç bildirgesi yayınladı.3 ay önce Petrol İş Kırıkkale Şube Başkanı seçilen Mehmet Doğan, iş yerleri ile ilgili sorunları dinleyerek çözüm önerilerini sıraladı.

Geçtiğimiz günlerde Petlas ile yapılan toplu iş görüşmesinde işçiler lehine anlaşma yapan Petrol İş Sendikası Kırıkkale Şubesi, 2023 yılı temsilciler kurulu gerçekleştirerek sonuç bildirgesi yayınladı.3 ay önce Petrol İş Sendikası Şube Başkanı olarak seçilen Mehmet Doğan; Petlas, Tüpraş, MKE (barut) ve Botaş temsilcileri ile gerçekleştirilen kurulda sorunları dinleyerek çözüm önerilerini sıraladı.     İŞTE PETROL İŞ ŞUBE BAŞKANI MEHMET DOĞAN İMZASI İLE YAYIMLANAN TEMSİLCİLER KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ :   '' 01 Ekim 2022 tarihinde yapılan Şubemiz Olağan Genel Kurulu sonrası yapılan ilk Genişletilmiş Temsilciler Kurulu toplantımızda, ülkemizde emeği ilgilendiren konular ve işyerlerimizdeki gündemlere ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler yapılmıştır.    İlk Temsilciler Kurulumuz ülkemiz gündeminin en yoğun olduğu ve seçim atmosferine girilen bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Bu gündemler işçi sınıfını doğrudan ilgilendirmekte ve başta ekonomik problemler olmak üzere yaşanan sorunların emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarını olumsuz etkilediği bir süreçten geçmekteyiz.   Ülke ekonomisinin alt üst olduğu bu dönemde ücretlerimizin sürekli enflasyon karşısında eridiğini görüyor, emek kesimi olarak alım gücümüzün günden güne düştüğüne tanık oluyor, sosyal ve ekonomik açıdan ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz.   Pazardaki, mutfaktaki enflasyonun çok daha yüksek olduğu gözleniyor, çarşıda ve pazarda fiyat artışları açıklanandan çok daha yüksek... Gerçek işsizlik oranı 20'nin üzerinde. Ülkemizde her 3 gençten biri işsiz durumda.    Kiralar arttı, barınma sorunu giderek büyümekte, halk hızla yoksullaşıyor, alım gücümüz hızla düşmekte, gelir adaletsizliği her geçen gün artıyor. Maalesef şu an ülkemizde tablo bu.   Bizler işçi sınıfı ve emekçiler olarak ülkenin temel dinamiğini oluşturmaktayız. Fakat yalnız ücretlerimizin enflasyon karşısında erimesi değil aldığımız ücretin büyük kısmının vergilere gitmesi gibi bir sorun yaşıyoruz. Aldığımız ücretler, elimize geçmeden musluktan kesilen vergi yükü nedeniyle giderek azalıyor. Kısacası, ezilen yine bizleriz... Yeni yılda açıklanan vergi artışları ve vergi sistemindeki adaletsizlikler nedeniyle büyük bir yük altında kalmaya ve enflasyon canavarına yenilmeye devam edeceğiz.    Bizler Ocak ayında ne alıyorsak Aralık ayında da aynı ücreti almalıyız. Gelir vergisi sistemindeki adaletsizlik giderilmeli, dilimler arası açılmalı ve ilk dilimlerdeki vergi oranları düşürülmeli biz işçiler BORDRO MAHKÜMU olmaktan çıkartılmalıdır. Seçim döneminde iktidar ve muhalefetin vaatleri arasında asıl bu sorunun çözülmesi konusu girmelidir.    Ülkemiz ve tüm ücretli çalışanlar açısından da bu yıl yapılacak olan seçimlerde, işçi sınıfı olarak kaybolan haklarımızı yeniden kazanmak açısından, sosyal ve ekonomik sorunlarımızın çözümünü gündeme getirmek bakımından taraf olma zorunluluğumuz doğmaktadır. Bu bağlamda seçimlerde, işçiden ve emekten yana politika üreten ve koruyan tarafta olmalıyız.    Artık ülkemizin temel politikaları oluşturulurken emperyalizmin ve sermayenin çıkarları değil bu ülke için çalışan, üreten, alın teri döken tüm emekçilerin çıkarları gözetilmelidir.   Kırıkkale Şubemiz, Sendikamız Petrol-İş Sendikası'nın Orta Anadolu'da bayrağını yükseltmekte, bölgede emek mücadelesinin her zaman öncülüğünü yapmaktadır.    Petlas işyerimizde sözleşmeden doğan 2. yıl enflasyonunda işveren, Genel Merkezimiz, Şubemiz ve işyeri temsilcileri ile yapılan yoğun görüşmeler sonucunda geçen yıl 7. ayda protokol altına alınan iyileştirme iptal edilerek eski ücretlerimizin üzerine yaklaşık 90 zam gerçekleşmiş olup tüm üyelerimize hayırlı olmasını dileriz.   Şubemizin örgütlü olduğu Tüpraş işyerimiz, Türkiye ekonomisinin lokomotifi ve en büyük sanayi işletmesi durumundadır. Grev yasağı bulunan bu işyerimizde diğer üç şubemizle birlikte 2019 yılında YHK sürecinde yaşanan hak kayıplarını giderecek bir strateji izlenerek mücadelemiz ve sendikal faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu bağlamda Tüpraş'ta ücret iyileştirme talebimiz Genel Merkezimiz öncülüğünde sözleşmemizde öngörülen ücret zammı oranının yukarıya doğru revize edilmesi hususunda girişimlerde bulunulmuş ve müzakereler sürdürülmüştür. Tüpraş işvereni ile yapılan müzakereler sonucunda , sözleşmede ikinci yıl birinci altı aylık dönemine ait ücret artışı 15,40 olması gerekirken 25 ‘lik oranla sözleşme dışı bir kazanım sağlanmıştır.   Diğer iki işyerimiz ise BOTAŞ ve MKE- Makine ve Kimya'dır.    BOTAŞ işyerinde Türkiye Varlık Fonu'na devrin ardından yeniden yapılandırma çalışmaları gündemden hiç düşmemiştir. Bilindiği üzere iktidarın uzun süredir BOTAŞ'ın farklı alt şirketlere bölünmesi planı mevcuttur.   Ülkemize büyük gelir sağlayan BOTAŞ'ın parçalanması ülke menfaatlerine aykırılık oluşturacaktır. Buradan BOTAŞ'ın Türkiye Varlık Fonu'ndan çıkarılması ve entegre yapısının parçalanmaması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz.   BIL şubemizin örgütlü olduğu diğer işyerindendir. Sözleşmemizi kamu işveren sendikası TÜHİS ile müzakere ederek imzaladığımız BİL işyerimizde ise bu dönem sözleşme çalışmaları başlamıştır. Bu doğrultuda sözleşme taslağımız ile ilgili hazırlıklarımız tamamlanmak üzeredir. Ancak BİL sözleşmemiz, kamu toplu iş sözleşmelerine paralel bağıtlandığından oradaki çevre protokolü dahil gelişmeler takip edilerek sürdürülecek ve imzalanacaktır.   Makine ve Kimya'da 2021 yılında yeniden yapılanma sürecine gidilmiş, yapılanma süreci bir yasal düzenleme eliyle gerçekleştirilmiş, 3 Temmuz 2021 tarihinde ise bu düzenleme Resmi Gazetede yayımlanarak "Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun” adıyla yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. Kamuoyunda oluşan tepki sonucunda bu düzenlemeye "Makine Kimya'nın hisselerinin yerli ve yabancı şirketlere devredilemeyeceği konusu eklenmiş olup böylece MKE'nin özelleştirilmesinin önüne geçilmiştir   Kamu işyerlerimiz olan BOTAŞ-BOTAŞ International ve Makine Kimya'da toplu iş sözleşmesi süreçleri başlamış olup bu işyerlerimizde örgütlü diğer şubelerimiz ve Genel Merkezimizle birlikte taslak süreçleri tamamlanmıştır.    Kamu sözleşmeleri sürecinde Çerçeve Protokolü'nün seçimlerden önce imzalanması beklenmektedir. Bu doğrultuda konfederasyonumuz Türk-İş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ilk görüşmesini 20 Ocak 2023 tarihinde yapmış olup süreç resmi olarak başlamıştır.   Şubemiz Genişletilmiş Temsilciler Kurulu'nda yaptığımız değerlendirmelerin işçi sınıfı mücadelesine ve sendikamızın faaliyetlerine katkı sağlayacağını düşünüyor, toplantımızın sendikamıza, üyelerimize ve tüm işçi sınıfına hayırlı olmasını diliyoruz.''  
Petrol İş şubesi, 2023 yılı temsilciler kurulunu gerçekleştirerek sonuç bildirgesi yayınladı.3 ay önce Petrol İş Kırıkkale Şube Başkanı seçilen Mehmet Doğan, iş yerleri ile ilgili sorunları dinleyerek çözüm önerilerini sıraladı.

Geçtiğimiz günlerde Petlas ile yapılan toplu iş görüşmesinde işçiler lehine anlaşma yapan Petrol İş Sendikası Kırıkkale Şubesi, 2023 yılı temsilciler kurulu gerçekleştirerek sonuç bildirgesi yayınladı.3 ay önce Petrol İş Sendikası Şube Başkanı olarak seçilen Mehmet Doğan; Petlas, Tüpraş, MKE (barut) ve Botaş temsilcileri ile gerçekleştirilen kurulda sorunları dinleyerek çözüm önerilerini sıraladı.

 

 

İŞTE PETROL İŞ ŞUBE BAŞKANI MEHMET DOĞAN İMZASI İLE YAYIMLANAN TEMSİLCİLER KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ :

 

'' 01 Ekim 2022 tarihinde yapılan Şubemiz Olağan Genel Kurulu sonrası yapılan ilk Genişletilmiş Temsilciler Kurulu toplantımızda, ülkemizde emeği ilgilendiren konular ve işyerlerimizdeki gündemlere ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

İlk Temsilciler Kurulumuz ülkemiz gündeminin en yoğun olduğu ve seçim atmosferine girilen bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Bu gündemler işçi sınıfını doğrudan ilgilendirmekte ve başta ekonomik problemler olmak üzere yaşanan sorunların emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarını olumsuz etkilediği bir süreçten geçmekteyiz.

 

Ülke ekonomisinin alt üst olduğu bu dönemde ücretlerimizin sürekli enflasyon karşısında eridiğini görüyor, emek kesimi olarak alım gücümüzün günden güne düştüğüne tanık oluyor, sosyal ve ekonomik açıdan ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz.

 

Pazardaki, mutfaktaki enflasyonun çok daha yüksek olduğu gözleniyor, çarşıda ve pazarda fiyat artışları açıklanandan çok daha yüksek... Gerçek işsizlik oranı 20'nin üzerinde. Ülkemizde her 3 gençten biri işsiz durumda. 

 

Kiralar arttı, barınma sorunu giderek büyümekte, halk hızla yoksullaşıyor, alım gücümüz hızla düşmekte, gelir adaletsizliği her geçen gün artıyor. Maalesef şu an ülkemizde tablo bu.

 

Bizler işçi sınıfı ve emekçiler olarak ülkenin temel dinamiğini oluşturmaktayız. Fakat yalnız ücretlerimizin enflasyon karşısında erimesi değil aldığımız ücretin büyük kısmının vergilere gitmesi gibi bir sorun yaşıyoruz. Aldığımız ücretler, elimize geçmeden musluktan kesilen vergi yükü nedeniyle giderek azalıyor. Kısacası, ezilen yine bizleriz... Yeni yılda açıklanan vergi artışları ve vergi sistemindeki adaletsizlikler nedeniyle büyük bir yük altında kalmaya ve enflasyon canavarına yenilmeye devam edeceğiz. 

 

Bizler Ocak ayında ne alıyorsak Aralık ayında da aynı ücreti almalıyız. Gelir vergisi sistemindeki adaletsizlik giderilmeli, dilimler arası açılmalı ve ilk dilimlerdeki vergi oranları düşürülmeli biz işçiler BORDRO MAHKÜMU olmaktan çıkartılmalıdır. Seçim döneminde iktidar ve muhalefetin vaatleri arasında asıl bu sorunun çözülmesi konusu girmelidir. 

 

Ülkemiz ve tüm ücretli çalışanlar açısından da bu yıl yapılacak olan seçimlerde, işçi sınıfı olarak kaybolan haklarımızı yeniden kazanmak açısından, sosyal ve ekonomik sorunlarımızın çözümünü gündeme getirmek bakımından taraf olma zorunluluğumuz doğmaktadır. Bu bağlamda seçimlerde, işçiden ve emekten yana politika üreten ve koruyan tarafta olmalıyız. 

 

Artık ülkemizin temel politikaları oluşturulurken emperyalizmin ve sermayenin çıkarları değil bu ülke için çalışan, üreten, alın teri döken tüm emekçilerin çıkarları gözetilmelidir.

 

Kırıkkale Şubemiz, Sendikamız Petrol-İş Sendikası'nın Orta Anadolu'da bayrağını yükseltmekte, bölgede emek mücadelesinin her zaman öncülüğünü yapmaktadır. 

 

Petlas işyerimizde sözleşmeden doğan 2. yıl enflasyonunda işveren, Genel Merkezimiz, Şubemiz ve işyeri temsilcileri ile yapılan yoğun görüşmeler sonucunda geçen yıl 7. ayda protokol altına alınan iyileştirme iptal edilerek eski ücretlerimizin üzerine yaklaşık 90 zam gerçekleşmiş olup tüm üyelerimize hayırlı olmasını dileriz.

 

Şubemizin örgütlü olduğu Tüpraş işyerimiz, Türkiye ekonomisinin lokomotifi ve en büyük sanayi işletmesi durumundadır. Grev yasağı bulunan bu işyerimizde diğer üç şubemizle birlikte 2019 yılında YHK sürecinde yaşanan hak kayıplarını giderecek bir strateji izlenerek mücadelemiz ve sendikal faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu bağlamda Tüpraş'ta ücret iyileştirme talebimiz Genel Merkezimiz öncülüğünde sözleşmemizde öngörülen ücret zammı oranının yukarıya doğru revize edilmesi hususunda girişimlerde bulunulmuş ve müzakereler sürdürülmüştür. Tüpraş işvereni ile yapılan müzakereler sonucunda , sözleşmede ikinci yıl birinci altı aylık dönemine ait ücret artışı 15,40 olması gerekirken 25 ‘lik oranla sözleşme dışı bir kazanım sağlanmıştır.

 

Diğer iki işyerimiz ise BOTAŞ ve MKE- Makine ve Kimya'dır. 

 

BOTAŞ işyerinde Türkiye Varlık Fonu'na devrin ardından yeniden yapılandırma çalışmaları gündemden hiç düşmemiştir. Bilindiği üzere iktidarın uzun süredir BOTAŞ'ın farklı alt şirketlere bölünmesi planı mevcuttur.

 

Ülkemize büyük gelir sağlayan BOTAŞ'ın parçalanması ülke menfaatlerine aykırılık oluşturacaktır. Buradan BOTAŞ'ın Türkiye Varlık Fonu'ndan çıkarılması ve entegre yapısının parçalanmaması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz.

 

BIL şubemizin örgütlü olduğu diğer işyerindendir. Sözleşmemizi kamu işveren sendikası TÜHİS ile müzakere ederek imzaladığımız BİL işyerimizde ise bu dönem sözleşme çalışmaları başlamıştır. Bu doğrultuda sözleşme taslağımız ile ilgili hazırlıklarımız tamamlanmak üzeredir. Ancak BİL sözleşmemiz, kamu toplu iş sözleşmelerine paralel bağıtlandığından oradaki çevre protokolü dahil gelişmeler takip edilerek sürdürülecek ve imzalanacaktır.

 

Makine ve Kimya'da 2021 yılında yeniden yapılanma sürecine gidilmiş, yapılanma süreci bir yasal düzenleme eliyle gerçekleştirilmiş, 3 Temmuz 2021 tarihinde ise bu düzenleme Resmi Gazetede yayımlanarak "Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun” adıyla yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. Kamuoyunda oluşan tepki sonucunda bu düzenlemeye "Makine Kimya'nın hisselerinin yerli ve yabancı şirketlere devredilemeyeceği konusu eklenmiş olup böylece MKE'nin özelleştirilmesinin önüne geçilmiştir

 

Kamu işyerlerimiz olan BOTAŞ-BOTAŞ International ve Makine Kimya'da toplu iş sözleşmesi süreçleri başlamış olup bu işyerlerimizde örgütlü diğer şubelerimiz ve Genel Merkezimizle birlikte taslak süreçleri tamamlanmıştır. 

 

Kamu sözleşmeleri sürecinde Çerçeve Protokolü'nün seçimlerden önce imzalanması beklenmektedir. Bu doğrultuda konfederasyonumuz Türk-İş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ilk görüşmesini 20 Ocak 2023 tarihinde yapmış olup süreç resmi olarak başlamıştır.

 

Şubemiz Genişletilmiş Temsilciler Kurulu'nda yaptığımız değerlendirmelerin işçi sınıfı mücadelesine ve sendikamızın faaliyetlerine katkı sağlayacağını düşünüyor, toplantımızın sendikamıza, üyelerimize ve tüm işçi sınıfına hayırlı olmasını diliyoruz.''

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kirsehirhaberturk.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.