şişli escort bayan bodrum escort Adana escort Alanya escort Anadolu yakası escort ankara escort Antalya escort Ataköy escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bahçelievler escort Bahçeşehir escort Bakırköy escort Başiktaş escort Beylikdüzü escort Bodrum escort Bursa escort Denizli escort Diyarbakır escort Esenyurt escort Eskişehir escort Etiler escort Fatih escort Gazinatep escort Halkalı escort istanbul escort İzmir escort İzmit escort Kadıköy escort Kayseri escort Kocaeli escort Konya escort Kurtköy escort Kuşadası escort Malatya escort Maltepe escort Mecidiyeköy escort Mersin escort Nişantaşı escort Pendik escort Muratpaşa escort Şirinevler escort Şişli escort Taksim escort Ümraniye escort ataşehir escort kartal escort

Kırşehir ve Köylerinde 81 Adet Taşınmaz Satılıyor

RESMİ İLAN 28.03.2023 - 20:50, Güncelleme: 05.05.2023 - 17:12
 

Kırşehir ve Köylerinde 81 Adet Taşınmaz Satılıyor

Kırşehir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı Milli Emlak Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kırşehir'e 81 adet taşınmazın açık ihale usulü ile satışa çıkarılacağı duyuruldu.

Kırşehir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı Milli Emlak Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kırşehir'e 81 adet taşınmazın açık ihale usulü ile satışa çıkarılacağı duyuruldu.Satışa çıkarılacak taşınmazlardan; 4'ü Karaduraklı Köyü, 8'i Tepesidelik Köyü, 1'i Değirmenkaşı Köyü, 15'i Sıdıklı Ortaoba Köyü, 3'ü Özbağ Saray Mahallesi, 10'u Tatarilyas Köyü, 8'i Yeşilli Köyü, 3'ü Kurtbeliyeniyapan Köyü, 7'si Kayabaşı Mahallesi, 5'i Yenice Mahallesi, 7'si Dulkadirli Hashüyük Köyü, 5'i Dulkadirli İnlimurat Köyü, 1'i Uzunaliuşağı Köyü ve 4'ü Çuğun Köyü'nde bulunmaktadır.İhale tarihleri 11 ve 13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.   İŞTE SATIŞI YAPILACAK OLAN O TAŞINMAZLAR VE İHALE ŞARTLARI :     1-Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların ve taşıtın 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulüyle satış ihalesine çıkarılmıştır. 2-Satışı yapılacak taşınmazların ve taşıtın satış ihalesi Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İhale Salonunda, komisyon huzurunda hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır. 3-Satış ihalesi yapılacak taşınmazlara ve taşıta ait şartname ve ekleri Kırşehir Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. 4-İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyonuna sunmaları gerekmektedir:  a) Yasal yerleşim yeri belgesi, b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı) c) Gerçek kişilerin T.C. Nüfus Cüzdanı fotokobisi; Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası  d) Geçici teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili Banka Şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı Şubenin limitlerinin de gösterildiği Süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler  e)Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge. 5-Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin kalanı en fazla 2 (iki) yılda  8 (sekiz) eşit taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış veya ihale bedeli KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. 6-Posta ile yapılacak tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklif mektubu ile istenilen diğer belgelerin ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.  7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbettir. 8- Taşınmazların satış bedeli üzerinden, işlem bedeli olarak: a) 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için 1 (yüzde bir),  b) 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için 0,5 (binde beş) c) 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için 0,25 (on binde yirmi beş), döner sermaye katkı payı alınacaktır. (Taşıt ihalesinden döner sermaye katkı payı alınmayacaktır)  9- Taşıt ile ilgili her türlü vergi, resim, harç vb. giderler ihaleyi alan kişiye aittir.  NOT: İhale bilgileri ayrıca www.milliemlak.gov.tr veya www.https://kirşehir.csb.gov.tr internet adresinden de öğrenilebilir. İletişim Numarası: 0 386 262 24 24   
Kırşehir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı Milli Emlak Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kırşehir'e 81 adet taşınmazın açık ihale usulü ile satışa çıkarılacağı duyuruldu.

Kırşehir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı Milli Emlak Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kırşehir'e 81 adet taşınmazın açık ihale usulü ile satışa çıkarılacağı duyuruldu.Satışa çıkarılacak taşınmazlardan; 4'ü Karaduraklı Köyü, 8'i Tepesidelik Köyü, 1'i Değirmenkaşı Köyü, 15'i Sıdıklı Ortaoba Köyü, 3'ü Özbağ Saray Mahallesi, 10'u Tatarilyas Köyü, 8'i Yeşilli Köyü, 3'ü Kurtbeliyeniyapan Köyü, 7'si Kayabaşı Mahallesi, 5'i Yenice Mahallesi, 7'si Dulkadirli Hashüyük Köyü, 5'i Dulkadirli İnlimurat Köyü, 1'i Uzunaliuşağı Köyü ve 4'ü Çuğun Köyü'nde bulunmaktadır.İhale tarihleri 11 ve 13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

 

İŞTE SATIŞI YAPILACAK OLAN O TAŞINMAZLAR VE İHALE ŞARTLARI :

 

 

1-Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların ve taşıtın 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulüyle satış ihalesine çıkarılmıştır.

2-Satışı yapılacak taşınmazların ve taşıtın satış ihalesi Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İhale Salonunda, komisyon huzurunda hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.

3-Satış ihalesi yapılacak taşınmazlara ve taşıta ait şartname ve ekleri Kırşehir Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4-İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyonuna sunmaları gerekmektedir:

 a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı)

c) Gerçek kişilerin T.C. Nüfus Cüzdanı fotokobisi; Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası

 d) Geçici teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili Banka Şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı Şubenin limitlerinin de gösterildiği Süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler 

e)Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

5-Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin kalanı en fazla 2 (iki) yılda  8 (sekiz) eşit taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış veya ihale bedeli KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

6-Posta ile yapılacak tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklif mektubu ile istenilen diğer belgelerin ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbettir.

8- Taşınmazların satış bedeli üzerinden, işlem bedeli olarak:

a) 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için 1 (yüzde bir),

 b) 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için 0,5 (binde beş)

c) 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için 0,25 (on binde yirmi beş),

döner sermaye katkı payı alınacaktır. (Taşıt ihalesinden döner sermaye katkı payı alınmayacaktır) 

9- Taşıt ile ilgili her türlü vergi, resim, harç vb. giderler ihaleyi alan kişiye aittir. 

NOT: İhale bilgileri ayrıca www.milliemlak.gov.tr veya www.https://kirşehir.csb.gov.tr internet adresinden de öğrenilebilir. İletişim Numarası: 0 386 262 24 24 

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kirsehirhaberturk.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.