6 Kasım 2018

GÜNHAN SOYU      

                              

Kayı Boyu : ”Kaya,Kayı, Kayıhan, Kayahan ” Soyadlı kimselerle birlikte birçok aşiretin mensup olduğu boy…

Aruklu Aşireti :Kaman ( Aruklu Cemaati) ‘Arık ve Arıklı’ soyadı ile Çayağzı’nda ‘Arık’ Soyadlılar.

Aktaş Aşireti : Çiçekdağı İlçesi Dikmenler , Kızıldere

Çakmak Aşireti : Çiçekdağ Kızılevci Beldesi (çakmak ve kadıoğulları sülalesi)

Çiçekdağ Halaçlı’da , Boğazevci, çubuktarla köylerinde çakmak soyadlılar.

Akçakent’te, Ayvalı ve Avanoğlu Köylerinde ‘’Çakmak’’ soyadı alanlar

Akpınar Büyükabdiuşağı köyünde ‘’Çakmak’’ soyadı alanlar

Ali Dağlı Aşireti : Kırşehir – Gölken sülalesi

Çunkar-Çongar Aşireti : Kırşehir , Boyalık, güllüce, çayırkuyusu , sıddıklı’da ‘’Çankır’’ soyadlılar

Dalakçı Aşireti : Mucur Dalakçı Köyü

Uşan Aşireti : Karakocalı-Aşan Soyadına mensup kişiler

Yağrıncı Aşireti ,Bedre Bölük Aşireti ,Yusuf Kethüda Aşireti ,YÜkseklü Aşireti , Balkanlı Aşireti, Ediği Aşireti , Konu büklü Aşireti , Kırca Aşireti , Pürçüklü Aşireti, Özlü Aşireti,

Karakeçili Aşireti : Büyükteflerk  küçükteflerk, kızılcalı, tepecik,  karaova  köylerinde bazı oymakların mensup olduğu aşiret

Safalı Aşireti : Çiçekdağı Safalı Köyü sakinleri

Harameyn Aşireti : Sıddıklı köylerinde ve Çiçekdağ’da yaşarlar

Sıddıklı Aşireti : Sıddıklı Köylerinin Kurucuları

Sarıklı Aşireti : Sıddıklı Köylerindeki Sarıklı sülalesi

Kulpak Aşireti : Sıddıklı – Karşıoba köyü ‘’ Kulpak’’ Sülalesi

Alıcı Aşireti : Küçükteflek köyü ,Alıcı soyadına sahip kişiler.

İkizoğlu Aşireti : İkiziler Köyü kurucuları

Çuvaş-Çavuş Aşireti : Karahıdır ve Çayağzı Kasabalarında ‘’ çavuş’’ soyadına sahip kişiler

KARAEVLİ BOYU

Karalar Aşireti : Çimeli Köyü kurucuları ile Özbağ’da ‘’Kara ve Karalar’’ soyadı olanlar

BAYAT BOYU

Kaman’da ‘’Bayat’’ soyadına sahip olanlar.

İlbeyli Aşiret : Meryembaşı ve Kurutlu Köyleri’nde ‘’İlbey’’ soyadına sahip kişiler.

Pürenli Aşireti : Boztepe-pöhrenkli köyü kurucuları

İsmailili Aşireti : İsmail Kethüda adlı taifeye bağlı aşiret

Dulkadirli Hanedan Soyu

Zülkadiriye Aşireti : Çiçekdağ’da aynı isimli köy kurucuları

Dulkadiroğlu Aşireti : Dulkadirli köyleri

Çiçekli Aşireti : Çiçekdağ ve Çiçekli Köyü kurucuları

Evci Aşireti : Çiçekdağ ve Kaman’da ‘’Evci’’ soyadına sahip kişiler

Kaçar  Aşireti :  Kaman İlçe Merkezinde ‘’Macar’’ ile Çiçekdağ’da ‘’Kaçar’’ soyadına sahip kişiler

Akçakoyunlu Aşireti :Kırşehir’de ve Akçakent’te  ‘’Yaycılar’’ sülalesinin mensup olduğu aşiret

Muradlı Aşireti : İnlimurat köyü kurucuları

Kuşçular Aşireti : Akcaağıl ve Örenli’de ‘’Kuşçu-Kuş’’ soyadlılar

Pehlivanlı Aşireti :  Çiçekdağ , Akpınar ve Çağırkan Köyü’nde ‘’Pehlivanoğlu’’ sülalesi

Barak Aşireti : Akçakent Ödemişli ve Taburoğlu Köyü kurucuları

Kanglı Aşireti : Akpınar’da ‘’Kanlı’’ soyadı alanlar , Mucur  ve Boztepe , Çiçekdağ ve Kaman’da ‘’Kangal’’ soyadı alanlar

Kara-Musalı Aşireti : Kaman İlçesi ve merkez’de ‘’Karamusalı’’ sülalesi

Sarıcalar Aşireti : Çiçekdağ ve Akpınar, Kırşehir ALişar Köyü’ndeki ‘Sarıcalar’’ sülalesi ile Çayağzı Kasabasın’da ‘’Sarıca’’ soyadına sahip olanlar

Üçbeğli Aşireti : Akpınar’da aynı isimli sülale , Gedere, yılanlıca , izzettinli  sekizli , adlı yerleşim yerlerinin kurucuları

Sofrazlı Aşireti : Akpınar- Sofrazlı Köyü kurucuları

Budak Aşireti : Mucur-Budak Köyü sakinler ile ‘’Budak’’ ile Karabudak soyadına sahip kişiler (Karıncalı, Kargın , Yenice ve Toklumen, Çayağzı, Özbağ ve Tatarilyas)

Çepişti Aşireti : Cebişler ve Cebişli Köyü kurucuları

Eldelek Aşireti : Akpınar’da – Elderek Köyleri’nin kurucuları

Sungur Aşireti : Özbağ, Kaman ve Akpınar’da ‘’Sungur’’ soyadlı kimseler

Nefesoğulları Aşireti : Saraycı Köyü’nde ‘’Nefesli’’ sülale adı alan kişiler

Karakoç Aşireti : Karaduraklı Köyü’nde ‘’Karakoç’’ soyadı alanlar

Kekeç Hacı Aşireti : Mucur ‘’Kekeç’’ köyü kurucuları

Kuranşah Aşireti : Kurancılı Kasabası Kurucuları

Boruklu Aşireti : Akpınar , Akçakent ve Çiçekdağ’da birçok köyün kurucuları

Salmanlı Aşireti : Çiçekdağ , Kaman ve Akpınar’da ‘’ Salman’’ soyadı alan kişiler

Bazalamç Aşireti : Bazlamaç köyü kurucuları

 

AYHAN SOYU

Yaparlı Boyu :

Yapar ve Yaparlı soyadına sahip kimseler.

Çukurlu Aşireti : Çiçekdağ ve Akpınar’da bulunan sülale ismi

Karacalı Aşireti : Akçakent ve Çiçekdağ’da ve köylerinde ‘’ Karacaoğlu’’ sülalesi

Döğer Boyu

Kırşehir iline bağlı ve Mucur İlçesi’ne bağlı birçok köy’de iskan eden ‘’Karacakurt Türkmenleri’’ bu boya mensuptur.Ayrıca Döğeroğlu soyadı ile sülale ismine sahip kişiler de bu boya mensuptur.

Karacakurt Aşireti: Akçaağıl, Karahıdır , Ecikağıl, Dedeli , Değirmenkaşı, Göllü , Güzler , Karalar , Karıncalı , Kesikköprü, Kocabey , Kuruağıl, Saraycık , Depesidelik , Ulupınar Köyleri ile Mucur’da bulunan Asmakaradam, Aksaklı, Altınyazı, Avcıköy, Aydoğmuş, Babür, Budak, Büyükyapa , Çatalarkaç, Dağçiftliği, Dalakçı, Devepınarı, Geycek , Kabadurak , Gümüşkümbet, Güzyurdu, İnaç, Karacaali, Karakuyu,Rişvan, Kekeç, Karkın, Kepez, Kıran , Kızılağıl, Kurugöl, Küçükburunağıl, Küçükkavak, Obruk , Palangıç, Pınarkaya ,  Rahmanlar , Syefe, Susuz, Tataryeğenağa, Yazıkınık, Yeniköy-Çömelek, Yeşilyurt, Yörücek, Çüğdem, Mikail-li,Çivril,Başköy , Depesidelik Köyleri  ve Akpınar İlçesi Deveci Köyü ile Karakurt Köyü’nü kuran oymaklar bu aşirete mensuptur.

Yağmur Aşireti : Kırşehir Merkeze Bağlı Yağmurlu Köyleri ile Kaman’a bağlı Yağmurlusarıuşağı köyü kurucuları

Rişvan Aşireti : Mucur Rişvan Köyü ile Tosunburnu , Öksüzkale , Uzunpınar, Üçkuyu , Akpınar , Terziyanlı , Şüayipli ve Göllü Köylerinin kurucuları bu aşirete mensuptur.

Beyzeki Aşireti : Çiçekdağ Mahmutlu Köyü’nde bulunanlar

Bağlı Aşiretleri : Çiçekdağ Kalevci, Vanoğlu, Acı, Alan , Konurkale , Harmanpınar , Bozlu,  Çökelek köyünde bulunurlar.

Solak Aşireti : Solakuşağı köyü kurucuları ile ‘’Çelik’’ soyadı alan kişileri.Mucur merkez’de ‘’Solakoğulları’’ sülalesi ile Sıddıklı Köylerinde ‘’Solak’’ soyadına sahip olanlar.

Ahçı Közi Aşireti : Ulupınar Kasabası’nda ‘’ Aşçı’’ sülale adı

 

Mahmatlı Aşireti: Çiçekdağ ve Mahmatlı Köyü’nde bulunan sülale

Hamid Aşireti : Kaman-Hamit Kasabası Kurucuları

Kara Hasanlı Aşireti : Çiçekdağ Karahasanlı Köyü Kurucuları

Türgiş Aşireti : Çiçekda ve Dulkadirli Yarım Kale’de ‘’Türkeşoğulları’’ sülalesi

Tanrıverdi ve Allahverdi Sülalesi : Kaman Hamit Köyü ile Çiçekdağ’da aynı soyada sahip kimseler

Dokuz Aşireti : Savcılı Dokuzlu köy kurucuları

Dokuz Döğenli Aşireti : Mucur İlçesi Solaklar mahallesinde ‘’ Dokuzlar’’ adlı sülale ismini alan oymak

İnançoğulları aşireti : İnaç Köyğ Kurucuları

Alagözlü Aşireti : Kaman Hamitli Kasabasında ‘’Alagöz’’ soyadı alan kişiler

Diğin Aşireti : Sevdiğin Köyü kurucuları , Sıddıklı kumarkaç ve Kumardiğin köyü kurucuları

Kaska Aşireti : Çiçekdağ İlçesinde ‘’Kask’’ soyadlılar ile ‘’Durmaz,Demirtaş, Bektaş, Tunç,İlhanlar,İnce,Güngör,, Akyüz, Akbulut, Yavuz, Bedir, Keskin, Yeşilyurt’’ soyadlılar.

Tabanlı Aşireti : Çiçekdağ İlçesi’nde ‘’Tabanoğlu’’ sülalesi ile Kaman’da ‘’Taban’’ soyadına sahip kimseler.

Kılıçlı Aşireti : İnaç Köyü’nde ‘’Kılıçlı’’ soyadı alanlar

Geyikli Aşireti : Mucur Geycek Köyü’ne bağlı oymak , Geyikli Baba bu aşirete mensuptur.

Cumali Aşireti : Akpınar’da ve Köylerinde ‘’ Cuma’’ soyadı alanlar bu aşirete mensuptur.

Kasımoğlu Aşireti : Kurancılı Kasabası’nda ‘’ Kasımoğulları’’ sülalesi

YILDIZHAN SOYU

Avşar Boyu

Kırşehir’de çok sayıda kişinin mensup olduğu boy…

‘’Avşar, Afşar’’ soyadına sahip olanlar bu boya mensup olmakla birlikte bu boya bağlı aşiretler şunlardır.

Köşker Aşireti : Akpınar ve Boztepe’de ‘’Köşkerler’’ sülalesi ile ‘’köşker’’ soyadına sahip kişiler.

Çulhalı Aşireti : Kaman’da ve Çiçekdağ’da ‘’Çulhalar-Çulha’’ soyadı alanlar.

Kama-Kaman Aşireti : Kaman İlçesi Kurucuları , Kaman ve Hamit Kasabası’nda ‘’Kaman’’ soyadı alanlar

Kodallı Aşireti : Kaman Aydınlar’da ‘’Kodal’’ soyadı alanlar ile Mucur Karakuyu’da bazı oymaklar

Kozan Aşireti :Akçakent’te Tepefakılı, Derefakılı, HacIfakili, Taşoluk Köylerine Adana’dan göç ettirilen ünlü Ozan Dadaloğlu’nun da mensup olduğu aşiret aynı zaman da  Tosunburnu ve Rahmanlar Köyü’nde ‘’ Kozan’’ soyadı alanlar ile Mucur , Palangıç Köyü’nde Kozanhan soyadı alanlar.

Bahadır Aşireti : Homurlu Köylerinde ‘’Bahadır’’ soy adı alan oymak

Torunlar Aşireti : Akçakent, Boztepe İlçeleri ile Ulupınar Kasabası’nda ‘’Torun-lar’’ soyadı alan aşiret

Boynuinceli Aşireti : Kırşehir’de ‘’Kortulu, Saraycık, Karaboğaz, Kuruağıl, Toklumen , Karaduraklı, Yeşilli, Uzunali, köyler ile Kaman İlçesi ‘’Meşe, tepe, savcılı , Karahabeli , Fakılı , Erbişim köylerinde yaşayan sülale mensupları…

Savcılı Aşireti : Savcılı Kasabası kurucuları ile Kaman’da ‘’Savcı-Oğlu’’ sülalesi

Bekdik Aşireti : Bekdik köyü kurucuları

Duman Aşireti : Kırşehir ve İlçeleri’nde ‘’Duman’’ soyadı alan sülale…

Hamzalı Aşireti : Akçakent-Hamzabey köyü kurucuları , Karacaören Köyü ‘’Hamzalar’’ sülalesi ile ‘’Arıöz, Koçak, Derinyol ve Görsoy’’ soyadı alan oymaklar

Arbişli Aşireti : Kaman-Meşe Köyü’nde ‘’Ağabişoğlu’’ sülalesi

Çanakçı Aşireti  : Özbağ’da ‘’Çanakçı’’ soyadı alan kişiler,

Küçüklü Aşireti  : Kaman’da ‘’Küçükoğulları’’ sülale adı

Dalkılıç Aşireti : Çadırlı Hacı Yusuf’ta ‘’Dalgıç’’ soyadı ile Kaman , Karahıdır ve Hamurluüçler köylerinde

‘’ Dalkılıç’’  soyadı alanlar.

Körmehmet Aşireti : Kaman Körmehmet Köyü Kurucuları ,

Ceceli Aşireti : Cacabey’in de mensup olduğu aşiret , Ceceli ve Caca soyadına sahip kişiler

Tok Aşireti : Çiçekdağ ve Akçakent’te ‘’Tok’’ soyadına sahip kişiler

Köpekli Aşireti : Kırşehir’de Köpek Köyü ile Mucur’a bağlı Köpekli köyü kurucuları ve sakinleri

İmamoğlu Aşireti : Akpınar’ın kurucuları ile ‘’İmamoğlu’’ soyadına sahip kişiler

Taf (Maf) Aşireti : Mucur İlçesi Aydoğmuş Köyü’nde ‘’Tav’’ sülalesi ‘’ Güneş’’ soyadı alanlar, Tepesidelik köyü sakinlerinin bir kısmı

Şit Aşireti : Kaman merkez Orta Mahallesinde ‘’Şit’’ soyadı alanlar

Burun Aşireti : Kaman’da küçük ve büyük burunağıl köyü kurucuları

Çemelü Aşireti : Karacaören’de ‘’Çimeli ‘’ sülalesi

Karahıdır Aşireti : Karahıdır Kasabası Kurucuları

Keskin Aşireti : Çiçekdağ ve Akçakent’te ‘’Keskin’’ Soyadı Alanlar

VARSAK AŞİRETLERİ : Tarihte Kırşehir’in ‘’Varsak’’ olarak ta isimlendirilmesi , bu yörede birçok kişinin bu aşirete mensup olduğunu gösterir.

Kusun Aşireti : Çiçekdağ’da ‘’Sorkun’’, soyadı alanlar

Yortan Aşireti : Karacaören’de ‘’Balcı’’ soyadı alanlar.

Yeniceli Aşireti :Yenice Mahallesi’ne adını veren aşiret

Toklu Kömüş Aşireti : Toklumen Köyü kurucuları

Nusretli Aşireti : Nusretoğlu Köyü kurucuları

Aflak Aşireti : Mucur İlçesi Altınyazı Köyü kurucuları

Asar Aşireti : Akpınar İlçesi Sofrazlı köyü kurucuları

CERİT AŞİRETLERİ :

Cerit Aşireti : Hamitli Kasabası’nda ‘’Cerit’’ soyadı alanlar

Aygar Aşireti : Çiçekdağı Haydarlı Köyü’nde yaşayan ‘’Aygar’’ soyadlı kimseler

Piroğlu Aşireti : Kırşehir’de 1956 hanede yaşadıkları belirtilir. ‘’Zahidem’’ Türküsü’ne konu olan kişi bu aşirete mensuptur.

Kolukısa Aşireti : ‘’Kolukısa’’ soyadına sahip kişiler

Silsüpür Aşireti : Hamitli Kasabasında ‘’Silsüpür’’ soyadlı kimseler

 

GÖKHAN SOYU

Bayındır Boyu

Akpınar İlçesi kurucuları , kösefakılı beldesi kurucuları , ‘’Bayındır-Dumangiller’’ sülale adı alan oymak ile Çiçekdağ’da ‘’Bayındır’’ soyadı alanlar

İnli Aşireti : Dulkadirli İnli Murat Köyü kurucuları

Yabanlı Aşireti : Kırşehir’de yaygın olarak yaşayan Mucur İlçesi’ne bağlı Köylerin kurucuları ve mensupları Bayındır Boyu’na bağlıdır.

Herikli Aşireti : Kırşehir’de Herikli Sülalesi

Baran Aşireti : Kaman, Çiçekdağ ve Boztepe’de ‘’Baran’’ soyadı alanlar.

Mamamlı Aşireti : Çiçekdağ’da ‘’Çapan’’ soyadı alanlar ile Ulupınar Kasabası’nda ‘’Çapanoğlu’’ soyadı alanlar

Tülek Aşireti : Çiçekdağ’da birçok Köy’de yaşayanları mensup olduğu aşirettir.(beşikli,ibikli,Timurlu,hacıhasanlı, ortahacıahmetli, hacıduraklı, arapın köyü, yukarıhacıahmetli, kırdök, Hüseyinli , hüseyin çiftliği )

Kabasakal Aşireti :  Yağmurlu Köylerinde ‘’Kabasakal’’ soyadı alanlar

PEÇENEK BOYU

Saka Aşireti : Akçakent’te ‘’Soğancı’’ soyadı alanlar

Melikanlı Aşireti : Çiçekdağ’da bir oymak

ÇAVULDUR BOYU :

Çandır Aşireti : Kırşehir’de , ‘’Çandır-Candar’’ soyadı alanlar.

ÇEPNİ BOYU

Çiçekdağ’da Çepni Köyü Kurucuları… Kırşehir’de yaygın olarak yaşayan ABDALLAR bu boya mensuptur.

ABDAL AŞİRETİ : Ünlü Ozanlar yetiştiren ve PİR SULTAN ABDAL’INDA mensup olduğu aşiret.Bu aşirete mensup çok sayıda aşirette mevcuttur.

Beyazıt Aşireti : Kaman’da ‘’Beyazıtoğulları’’ , Sıdıklı ve Kızılca Köylerinde ‘’ Beyazıt’’ soyadı alanlar

Teberrik Aşireti : Kırşehir’de ‘’Teberler’’ olarak geçen aşiret mensupları

Kır Aşireti : Bir Abdal Aşireti olan Kır Aşireti Kırşehir’e adını veren aşiret olarak bilinir.Kırşehir yani ‘’Abdallar Diyarı ‘’

Abdi Aşireti : Küçük ve Büyük Abdiuşağı köylerinin kurucuları

Sarışehy Aşireti : Kaman Sarıbeyli köyü kurucuları, , Çiçekdağ’da ‘’Sarıoğlu’’ sülalesi

Bektaş-Oğlu Aşireti : Hacı Bektaş-ı Veli’nin mensup olduğu aşiret

Haydar Cemaati : Çiçekdağ’da yaşayan ‘’Haydar-Haydaroğulları’’ aşireti mensupları

Demirciler-Kandemir Aşireti : ‘’Demir, Demirci , Özdemir ‘’ soyadlarına sahip kişiler

Dikmenler Aşireti : Çiçekdağı-Dikmenler Köyü kurucuları

DAĞHAN SOYU

Eymür Boyu

Saraycıklı Aşireti : Saraycık Köyü kurucuları

Tosun-oğlu Aşireti : ‘’Tosun’’ soyadı alan kimseler

Yüregir Boyu

Karakütük Aşireti : Akçakent ve Akpınar’da ‘’ Karakütük’’ sülalesi, Çiçekdağ’da ‘’kütük’’ soyadına sahip kişiler

Menteşe Aşireti : Çiçekdağı – Menteşe Köyü kurucuları

Keller Aşireti : Kırşehir’de ‘’Keller’’ sülalesi

Turgutlu Aşireti : Çiçekdağ ve Akpınar’da ‘’Turgut’’ soyadına sahip olanlar

Çuğun Aşireti : Çuğun Köyü kurucuları

Keleş-Abdal Aşireti :Akçakent’te ‘’ Keleş’’ soyadı alan oymak

Tatlı Aşireti : Kaman-Tatık köyü kurucuları Toklumen ve Yeşilli Köylerinde ‘’Tat’’ soyadı alanlar Kırşehir’de ‘’Tad-Tat’’ soyadı alanlar , Güzler’de ‘’Tat’’ soyadı alanlar

DENİZHAN SOYU

Kınık Boyu

‘’Selçuk-Selçuklu’’ soyadına alanlar

Kızıllı Aşireti : Akçakent Kızılosmanlı Köyü , Çiçekdağı Kızılcaali Köyü ile Mucur Kızıldağ Köyü kurucuları

Bağdatlı Aşireti : Kırşehir’de Homurlu Köylerinde ‘’Bağdat’’ soyadı alan kişiler ile ”Bağdatlı Köyünün” kurucuları

Bay-Karaoğlu Aşireti : ‘’Karaooğlu’’ soyadı alanlar özellikle Akçakent’te

Yıva Boyu

İlyas Kethüda Aşireti : Kırşehir’de bir aşiret

Büğdüz Boyu

Kaman’da ‘’Büğdüz’’ köyü kurucuları

İğdirBoyu

İğdeli Köyü kurucuları

DİĞER TÜRK BOYLARI

Tatar Aşiretleri

Kırım Tatarları : Kaman ve Akçakent’te iskan olmuş bir çok Kırım Tatarı yaşar

Dulkadirli Tatarları : Tatarilyas Köyü kurucuları

Noday Tatarları : Çiçekdağ’da ‘’Nogaykızık’’ Köyü kurucuları

Kara Tatarlar : Timur’un ordusunda mensup kişilere verilen isim.Kaman-Temirli Köyü kurucuları

Toygar Aşireti : Homurlu Köyü’nde ‘’Tataroğulları’’ soy adı alan oymak , Arık soyadlı kimseler , Çiçekdağ’da Tatar Soyadı alan kişiler ile Kaman Yukarı Çiftlik, Değirmenözü , Çökeşme , Darıözü Köy sakinleri

AHISKA AŞİRETLERİ

Kırşehir’de özellikler Kurancılı’da ‘’Gürcüoğlu’’ sülale adı alan oymak Ahıska Türkleridir.

Kırşehir merkeze bağlı tepesidelik köyünden Canlar Ailesi Karapapak (Terekeme) Türklerindendir.

SİBİR  AŞİRETİ

Akpınar Aşağıhamamözü Köyünde ‘’Savran’’ soyadı alanlar.

KIRGIZ AŞİRETİ

Kırşehir’de Donuzağzı ve Kızıltaş mezralarında yaşayanları ile Kırşehir’de kurulan ‘’Belekük’’ yerleşim yerinin kurucuları (Belekem) Aşireti

AKATLAR : ‘’Akat-Akad’’ soyadı alanlar ile Kaman’da Şirinevler Köyü kurucuları

UYGURLAR :  Kırşehir merkez’de, Kaman’da ve Karahıdır Kasabası’nda ‘’Uygur’’ Soyadı alanlar

ÖZBEKLER : Akçakent İlçesi Korkorlu Köyü’nde ‘’ Özbek’’ Soyadı alanlar.

ALTAY AŞİRETLERİ : Altay Türkleri , Akpınar-Hacımirza Köyü’nde ‘’Altay’’ soyadı alanlar

KIPÇAKLAR-KUMANLAR : Kaman İlçesi’nin kurucu boylarından Kıpçak Türkleri , Türkmenler ile birlikte kaynaşmıştır.

KIRŞEHİR’DE YÖRÜK TAİFELERİ

Aduki Aşireti , Aksalar Aşireti , Aldemir Aşireti , Arkad Aşireti , Arkad Aşireti , Asak Aşireti , Bab-ı Dost Aşireti, Badeli Aşireti , Bekirbey Aşireti , Bilence-Benice Aşireti , Binici-Binice Aşireti , Bozkırlı Aşireti , Böğran Aşireti , Böğrüklü Aşireti , Civanşir Aşireti , Cum-CUmlu Aşireti, Çekmen Aşireti , Çiğli Aşireti , Devreceli Aşireti , Durabakan Aşireti , Durdulu Aşireti , Eduği Aşireti , Gölgir Aşireti , Gömeçli Aşireti , Gördün Aşireti , Hemvezade Aşireti , Hergünlü Aşireti , Hokkabazlı Aşireti , Horasanlı Aşireti , Hörüklü Aşireti , İcik Aşireti , İlaldı-Elaldı Aşireti , Karaivazlı aşireti , Korkur Aşireti , Kırlapak Aşireti , Korkud Aşireti , Köse Musalı Aşireti , Kurugöllü Aşireti , Kusurlu Aşireti, Kuşne Aşireti , Mamaç Aşireti , Naymur Aşireti , Nodura Aşireti , Oğulbeyi Aşireti , Örkeş Aşireti , Sandıklı Aşireti , Sarıyiğitli Aşireti , Savak Aşireti , Sermayeli Aşireti , Seritli Aşireti , Turkethuda Aşireti , Tuzan Aşireti , Yahşihanlı Aşireti , Yeğencik Aşireti , Yoğurtçu Aşireti ,  Yüksekli Aşireti

 

NOT : KIRŞEHİR’DE ÇOK SAYIDA , AŞİRET VE OYMAK  İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR DEVAM ETMEKTEDİR.BU AŞİRET VE OYMAKLARIN KURDUĞU BİRÇOK YERLEŞİM YERİ VE MEZRA BUGÜN YOKTUR.KIRŞEHİR MERKEZ’DE BİRÇOK AŞİRET KÜÇÜK HANELER HALİNDE ŞEHİR MERKEZİNİ OLUŞTURMUŞLARDIR.BURADA İSMİ BULUNMAYAN AŞİRETLERLE İLGİLİ kirsehirhaberturk@gmail.com  ADRESİNE BİLGİ VEREREK, BU SAYFANIN GELİŞTİRİLMESİNE VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNE KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ.Kaynak : Çorum, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı Yöresi’nde Oğuz Boyları Aşiret, Oymak, Cemaatlar

BU SAYFA’DA YER ALAN BİLGİLER kirsehirhaberturk.com’ a aittir.İZİNSİZ KULLANILAMAZ !

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

YORUMLAR
YORUMLAR 3 Yorum Yapıldı.
 • Kırşehir Dedeli köyü Kayı ,Teke,Bayat Boyuna mensup ailelerden oluşmaktadır.
  25 Aralık 2018 15:19
 • Kırşehir Dedeli köyü Kayı ,Teke,Bayat Boyuna mensup kişilerden oluşmaktadır.Karacakürt köyü değildir.
  25 Aralık 2018 15:18
 • Mucur ilçesinin Asma köyünde Mukim olan ve geniş bir sülaleye sahip olan ve Köyde SOLAKLAR sülalesi diye tanınıp bilinen ve bu adla tanınan günümüz de YILDIZ Soyadını taşıyan Eski köy mezarlığında Solaklar sülalesine ait Bengü ve Kadim mezar taşları bulunan sülale öz be öz SOLAKLAR Aşiretine mensupturlar.
  13 Kasım 2018 22:23

6 Kasım 2018
YORUMLAR 3 Yorum Yapıldı.
 • Kırşehir Dedeli köyü Kayı ,Teke,Bayat Boyuna mensup ailelerden oluşmaktadır.
  25 Aralık 2018 15:19
 • Kırşehir Dedeli köyü Kayı ,Teke,Bayat Boyuna mensup kişilerden oluşmaktadır.Karacakürt köyü değildir.
  25 Aralık 2018 15:18
 • Mucur ilçesinin Asma köyünde Mukim olan ve geniş bir sülaleye sahip olan ve Köyde SOLAKLAR sülalesi diye tanınıp bilinen ve bu adla tanınan günümüz de YILDIZ Soyadını taşıyan Eski köy mezarlığında Solaklar sülalesine ait Bengü ve Kadim mezar taşları bulunan sülale öz be öz SOLAKLAR Aşiretine mensupturlar.
  13 Kasım 2018 22:23

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN