Ahi Stadyumu ve Aşıkpaşa Kapalı Spor Salonu Çok Eskidi

SPOR 22.04.2022 - 23:03, Güncelleme: 05.05.2023 - 17:12
 

Ahi Stadyumu ve Aşıkpaşa Kapalı Spor Salonu Çok Eskidi

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi üzerine konuşma yaparak

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi üzerine konuşma yaparak kulüplerin ve federasyonların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu ve devletin spor konusunda izlediği politikaları eleştirerek konuşmasında ilk olarak şu hususlara yer verdi: "Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu ve ekranları başında bizi izlemekte olan aziz milletimizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Spor kulüpleri ve federasyonlar yasası çok uzunca bir süredir spor camiası başta olmak üzere spora dair görüşü olan herkesçe beklenen çok önemli bir adımdır. Ancak maalesef diğer tüm yasa tasarılarında olduğu gibi bu yasa teklifinde de konunun birinci dereceden muhataplarının görüş, öneri ve isteklerinin dikkate alınmadığına tanık olmaktayız. Ne spor kulüplerinin, ne federasyonların, ne spor kamuoyunun, ne de sporcuların görüşlerine başvurulmamıştır. Şimdi bu kanun ile birtakım olumlu adımlar atılacak ancak yine örtük bir şekilde hükümetin barolar, sendikalar ve odalar ile ilgili yaptığı düzenlemelerin devamı niteliğinde olan sivil toplumu tahakkümü altına alma girişimlerine bir yenisi daha eklenecek. Ama yine de umarım kanunun görüşülme aşamasında burada hep birlikte olumlu düzenlemeler yapabiliriz zira spor çevrelerinden bu kanun teklifinin birçok maddesinde yer alan ve hükümetin spor kulüplerinin kuruluşundan kongrelerine, yöneticilerinin kim olacağından faaliyetlerine; söz sahibi ve karar verici olmaya bakanlığın yetkilendirilmesi hedefine çok ama çok büyük tepki vardır. Mevcut kanun yasalaşırsa özerk bir yapıya sahip spor kulüpleri ve federasyon bir kamu kurum ve kuruluşu gibi bakanlığın yani merkezi idarenin doğrudan ya da dolaylı olarak denetimi ve hakimiyeti altına alınmış olacaktır. Bu sebeple en azından spor gibi siyaset üstü bir konuda ortak akılla hareket etme erdemini, iktidar olarak göstermeniz gerektiğini de özellikle belirtmek isterim."   "KIRŞEHİR'DE ŞEHİR STADI VE KAPALI SPOR SALONU ÇOK ESKİ VE NEREDEYSE HİZMET DIŞI KALMAK ÜZERE."   İlhan, ülkede spor alanına sunulan katkıların ve desteklerin son derece yetersiz olduğuna dikkat çekerek Türkiye'de sporun istenilen seviyede olmadığını dile getirdi ve gerek büyükşehirlerdeki kuruluşlar olsun, gerek devlet kurumları olsun ve gerekse de yerel yönetimlere bağlı kuruluşlar tarafından olsun spor alanı için nelerin yapılması gerektiği üzerinde çalışmalar geliştirip destek projeleri ile yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi ve şu sözlerle konuşmasını sürdürdü: "Değerli Milletvekilleri, Sporun insanların kişisel ve bedensel gelişimine sağladığı faydalara ek olarak sporda uluslararası alanda yakalanan başarılar ülkelerin tanıtımında da önemli bir yere sahiptir ve bu elbette ki sporun doğru bir şekilde yönetilme başarısına bağlıdır. Devlet politikası haline gelmemiş bir spor anlayışı ile bunu yakalamamız mümkün değildir, AKP iktidarında da yakalayamadığımız ayan beyan ortadadır. Özellikle olimpiyat oyunları gibi ülke tanıtımına katkı sağlayacak prestiji yüksek organizasyonlarda başarı elde edebilmek takdir edersiniz ki çok uzun süreli bir çalışma ve planlama gerektirmektedir. Dolayısıyla spor kulüplerinde, kulübün işleyişiyle ilgili kontrol, strateji ve kalite planlamaları görevlerini yerine getirecek işin mutfağından gelme yöneticilerin bulunması çok büyük önem arz etmektedir. Uzman yönetim kadrolarınca yerel dinamiklerin de sürece dahil edilmesiyle sporu geliştirmek adına projeler oluşturulması sporun pek çok amaca hitap eden yönü de düşünüldüğünde gerek bireyin beden ve ruh sağlığı gerekse de toplumsal iletişim, dayanışma ve birliktelik olgusunun güçlendirilmesine büyük katkı sunacaktır. Tabii ki bunları gerçekleştirmenin ilk adımı da sorunların varlığını kabul etmekten geçmektedir. Türk sporunun sorunlarını konuşacaksak, önceliğimiz mevcut durumun resminin objektif bir biçimde sporun tüm paydaşlarının da görüşleri alınarak ortaya konulması olmalıdır. Spor kulüplerimizdeki ekonomik sıkıntılar sebebiyle kulüplerimizin gerekli malzeme ve donanımına sahip olamamaları, yetenekli sporcuların seçimi ve buna bağlı olarak da başarılı sporcu yetiştirme çalışmalarının istenilen düzeye erişememesi, amatör sporcuların ekonomiye dair yaşadıkları gelecek kaygısı ve sporun siyasete malzeme edilme çabaları Türk sporunun önündeki başlıca engeller olarak sıralanabilir. Örneğin seçim bölgem olan Kırşehir'de şehir stadı ve kapalı spor salonu çok ama çok eski ve neredeyse hizmet dışı kalmak üzere ancak 20 yıllık AKP iktidarı, Kırşehir sporunun gelişmesinin önünü açacak bu en temel sorunu çözmek için en ufak bir adım bile atmamıştır. Sporun Türkiye’de bir türlü istenilen düzeyde olamaması özellikle de büyükşehirler dışında toplum hayatı içinde fazla yer edinememesinin bir diğer sebebi de yerel yönetimlerin kurumsal anlamda spora katkısının yetersizliği ve hatta neredeyse hiç olmamasıdır."   ''AKP İKTİDARI İLE TÜRK SPORU GÜN BE GÜN GERİYE GİTMİŞTİR''   Son olarak CHP Milletvekili İlhan, iktidarın 20 yıllık yönetimi sürecinde her alanda olduğu gibi spor alanında da geriye gidişlerin yaşandığına vurgu yaparak AKP'nin sporu bile kendi siyasi çıkarı için politik gücünü ve varlığını sürdürmek adına kullandığını ifade ederek şu sözlerle konuşmasını noktaladı: "Değerli milletvekilleri, Tüm ülke kamuoyunun da hemfikir olduğu bir gerçek vardır ki o da AKP’nin 20 yıllık iktidarında Türk sporu ve futbolu en az 20 yıl geriye gitmiştir. Bakınız, okul sporları dahil ülkemizdeki lisanslı sporcu sayısı maalesef istenilen düzeyde değildir. Her on kişiden birinin lisanslı sporcu olması bakanlığın methiyesinin aksine üzerinde durup düşünülmesi gereken ve artırılması için büyük çaba sarf edilmesi gereken oldukça düşük bir orandır. Son olarak şunu ifade etmek isterim ki yirmi yıllık AKP iktidarı sporu, kendi siyasi iktidarlarının devamının sağlanmasında çok önemli bir toplum mühendisliği argümanı olarak görmekte ve kullanmaktadır. Bu bakış açısı Türk sporunun gelişmesinin önündeki en büyük engeldir. İktidar olarak bu Kanun teklifi ile spor kulüplerinin ve federasyonun özerkliğini bitireceksiniz ve Türk sporunu siyasetin kontrolü altına alarak; değil 20 yıl, 50 yıl daha geriye götüreceksiniz. Bunun aziz milletimizce bilinmesini özellikle isterim. Tüm genel kurulu saygıyla selamlıyorum."
CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi üzerine konuşma yaparak

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi üzerine konuşma yaparak kulüplerin ve federasyonların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu ve devletin spor konusunda izlediği politikaları eleştirerek konuşmasında ilk olarak şu hususlara yer verdi: "Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu ve ekranları başında bizi izlemekte olan aziz milletimizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Spor kulüpleri ve federasyonlar yasası çok uzunca bir süredir spor camiası başta olmak üzere spora dair görüşü olan herkesçe beklenen çok önemli bir adımdır. Ancak maalesef diğer tüm yasa tasarılarında olduğu gibi bu yasa teklifinde de konunun birinci dereceden muhataplarının görüş, öneri ve isteklerinin dikkate alınmadığına tanık olmaktayız. Ne spor kulüplerinin, ne federasyonların, ne spor kamuoyunun, ne de sporcuların görüşlerine başvurulmamıştır. Şimdi bu kanun ile birtakım olumlu adımlar atılacak ancak yine örtük bir şekilde hükümetin barolar, sendikalar ve odalar ile ilgili yaptığı düzenlemelerin devamı niteliğinde olan sivil toplumu tahakkümü altına alma girişimlerine bir yenisi daha eklenecek. Ama yine de umarım kanunun görüşülme aşamasında burada hep birlikte olumlu düzenlemeler yapabiliriz zira spor çevrelerinden bu kanun teklifinin birçok maddesinde yer alan ve hükümetin spor kulüplerinin kuruluşundan kongrelerine, yöneticilerinin kim olacağından faaliyetlerine; söz sahibi ve karar verici olmaya bakanlığın yetkilendirilmesi hedefine çok ama çok büyük tepki vardır. Mevcut kanun yasalaşırsa özerk bir yapıya sahip spor kulüpleri ve federasyon bir kamu kurum ve kuruluşu gibi bakanlığın yani merkezi idarenin doğrudan ya da dolaylı olarak denetimi ve hakimiyeti altına alınmış olacaktır. Bu sebeple en azından spor gibi siyaset üstü bir konuda ortak akılla hareket etme erdemini, iktidar olarak göstermeniz gerektiğini de özellikle belirtmek isterim."
 
"KIRŞEHİR'DE ŞEHİR STADI VE KAPALI SPOR SALONU ÇOK ESKİ VE NEREDEYSE HİZMET DIŞI KALMAK ÜZERE."
 
İlhan, ülkede spor alanına sunulan katkıların ve desteklerin son derece yetersiz olduğuna dikkat çekerek Türkiye'de sporun istenilen seviyede olmadığını dile getirdi ve gerek büyükşehirlerdeki kuruluşlar olsun, gerek devlet kurumları olsun ve gerekse de yerel yönetimlere bağlı kuruluşlar tarafından olsun spor alanı için nelerin yapılması gerektiği üzerinde çalışmalar geliştirip destek projeleri ile yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi ve şu sözlerle konuşmasını sürdürdü: "Değerli Milletvekilleri, Sporun insanların kişisel ve bedensel gelişimine sağladığı faydalara ek olarak sporda uluslararası alanda yakalanan başarılar ülkelerin tanıtımında da önemli bir yere sahiptir ve bu elbette ki sporun doğru bir şekilde yönetilme başarısına bağlıdır. Devlet politikası haline gelmemiş bir spor anlayışı ile bunu yakalamamız mümkün değildir, AKP iktidarında da yakalayamadığımız ayan beyan ortadadır. Özellikle olimpiyat oyunları gibi ülke tanıtımına katkı sağlayacak prestiji yüksek organizasyonlarda başarı elde edebilmek takdir edersiniz ki çok uzun süreli bir çalışma ve planlama gerektirmektedir. Dolayısıyla spor kulüplerinde, kulübün işleyişiyle ilgili kontrol, strateji ve kalite planlamaları görevlerini yerine getirecek işin mutfağından gelme yöneticilerin bulunması çok büyük önem arz etmektedir. Uzman yönetim kadrolarınca yerel dinamiklerin de sürece dahil edilmesiyle sporu geliştirmek adına projeler oluşturulması sporun pek çok amaca hitap eden yönü de düşünüldüğünde gerek bireyin beden ve ruh sağlığı gerekse de toplumsal iletişim, dayanışma ve birliktelik olgusunun güçlendirilmesine büyük katkı sunacaktır. Tabii ki bunları gerçekleştirmenin ilk adımı da sorunların varlığını kabul etmekten geçmektedir. Türk sporunun sorunlarını konuşacaksak, önceliğimiz mevcut durumun resminin objektif bir biçimde sporun tüm paydaşlarının da görüşleri alınarak ortaya konulması olmalıdır. Spor kulüplerimizdeki ekonomik sıkıntılar sebebiyle kulüplerimizin gerekli malzeme ve donanımına sahip olamamaları, yetenekli sporcuların seçimi ve buna bağlı olarak da başarılı sporcu yetiştirme çalışmalarının istenilen düzeye erişememesi, amatör sporcuların ekonomiye dair yaşadıkları gelecek kaygısı ve sporun siyasete malzeme edilme çabaları Türk sporunun önündeki başlıca engeller olarak sıralanabilir. Örneğin seçim bölgem olan Kırşehir'de şehir stadı ve kapalı spor salonu çok ama çok eski ve neredeyse hizmet dışı kalmak üzere ancak 20 yıllık AKP iktidarı, Kırşehir sporunun gelişmesinin önünü açacak bu en temel sorunu çözmek için en ufak bir adım bile atmamıştır. Sporun Türkiye’de bir türlü istenilen düzeyde olamaması özellikle de büyükşehirler dışında toplum hayatı içinde fazla yer edinememesinin bir diğer sebebi de yerel yönetimlerin kurumsal anlamda spora katkısının yetersizliği ve hatta neredeyse hiç olmamasıdır."
 
''AKP İKTİDARI İLE TÜRK SPORU GÜN BE GÜN GERİYE GİTMİŞTİR''
 
Son olarak CHP Milletvekili İlhan, iktidarın 20 yıllık yönetimi sürecinde her alanda olduğu gibi spor alanında da geriye gidişlerin yaşandığına vurgu yaparak AKP'nin sporu bile kendi siyasi çıkarı için politik gücünü ve varlığını sürdürmek adına kullandığını ifade ederek şu sözlerle konuşmasını noktaladı: "Değerli milletvekilleri, Tüm ülke kamuoyunun da hemfikir olduğu bir gerçek vardır ki o da AKP’nin 20 yıllık iktidarında Türk sporu ve futbolu en az 20 yıl geriye gitmiştir. Bakınız, okul sporları dahil ülkemizdeki lisanslı sporcu sayısı maalesef istenilen düzeyde değildir. Her on kişiden birinin lisanslı sporcu olması bakanlığın methiyesinin aksine üzerinde durup düşünülmesi gereken ve artırılması için büyük çaba sarf edilmesi gereken oldukça düşük bir orandır. Son olarak şunu ifade etmek isterim ki yirmi yıllık AKP iktidarı sporu, kendi siyasi iktidarlarının devamının sağlanmasında çok önemli bir toplum mühendisliği argümanı olarak görmekte ve kullanmaktadır. Bu bakış açısı Türk sporunun gelişmesinin önündeki en büyük engeldir. İktidar olarak bu Kanun teklifi ile spor kulüplerinin ve federasyonun özerkliğini bitireceksiniz ve Türk sporunu siyasetin kontrolü altına alarak; değil 20 yıl, 50 yıl daha geriye götüreceksiniz. Bunun aziz milletimizce bilinmesini özellikle isterim. Tüm genel kurulu saygıyla selamlıyorum."

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kirsehirhaberturk.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.