Kırşehir Valiliği'nden 17 Maddelik Genel Emir

RESMİ İLAN 02.08.2022 - 12:44, Güncelleme: 05.05.2023 - 17:12
 

Kırşehir Valiliği'nden 17 Maddelik Genel Emir

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada ''Orman Yangınları İle Mücadele'' konulu Vali H. Mete Buhara imzasıyla genel emir yayınlandı.

VALİLİK TARAFINDAN YAYINLANAN GENEL EMİR'DE ŞU İFADELERE YER VERİLDİ :                         “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan meteorolojik veriler çerçevesinde ülkemizde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artmasına ve bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insin hareketliliğinin bir araya gelmesine bağlı olarak, önümüzdeki günlerde çeşitli bölgelerde orman yangını riskinin yükseleceği öngörülmektedir.   Öte yandan, özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımızın piknik amaçlı mangal, semaver, ocak yada Tarımsal amaçlı anız ve benzeri bitki örtüsü yaktıkları, bu durumun orman yangınlarında artışa neden olduğu görülmektedir.    5442 sayılı İl idare Kanununun 11.C maddesine göre “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevindedir. (Ek cümle: 25/07/2018-7145/1 md.) Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır” hükmü ve Devlet ormanlarında yapılması yasak fiilleri düzenleyen Mezkur Kanunun 76`ncı maddesinin ilgili fıkrasında “Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dayalı olarak yol açabilecek madde atmak” fiilleri sayılmakta, 110`uncu maddesinde de bu hükme aykırı hareket edenler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezasına hüküm olunacağı belirtilmektedir,        Bu nedenle önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava şartları yada mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirildiğinden, 25 Temmuz 2022 tarihinden itibaren (Kontrollü piknik yapılabilecek Mesire yerleri olan Merkez Aşıkpaşa Tabiat Parkı, Kırşehir Kent Ormanı ile Çiçekdağı 100. Yıl Atatürk Parkı Mesire Alanı (Çamlık Tepe) hariç olmak üzere İlimiz genelinde;   1-Orman İdaresince gerçekleştirilen faaliyetlerde (üretim, bakım vb.) görev alanlar hariç olmak üzere, orman alanlarında hayvan otlatanların, orman içi ve bitişiğinde tarımsal faaliyette bulunanların, arıcıların, çobanların mesire yerleri hariç olmak üzere 25 Temmuz-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında 6831 Sayılı Kanun’un 74. Maddesi ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. Maddeleri gereğince ormanlara girişler yasaklanmıştır.   2-Orman alanlar içerisinde ateş yakılmasına kesenlikle müsaade edilmeyecek, giriş çıkış yasağının kontrolü; Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile Jandarma Komutanlığı ve köy muhtarlarınca müştereken sağlanacaktır.   3-Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere anız veya bitki örtüsü (tarla, bağ, bahçe ve ağaç artığı ot vb.) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.   4-Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir.   5-Piknik alanlarında yakılan ateşin söndürülmesi, çöp, cam, pet şişe vb. atıkların bırakılmaması, anız veya bitki örtüsü yakılmaması ve orman içerisinde ateş yakılmaması hususlarında bilinçlendirici faaliyetler ve kampanyalar yürütülecektir.   6-Orman içinde ATV, UTV ve bunun gibi araçların önceden belirlenmiş alanlar dışında kullanılması yasaklanmıştır. Ulusal, Uluslararası sportif ve eko turizm amaçlı kullanımlar içinde, Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen güzergahlardan izin alınması zorunlu olacaktır.   7-İl sınırları içerisinde tüm alanlarda olduğu gibi ormanlık alanlarda da drone vb. insansız hava araçlarının kullanımı Valilik iznine tabi olacaktır.   8-Orman yangınlarının daha çok meskun mahal yakınlarında ve hafta sonları yoğunlaştığı göz önünde bulundurularak, meskun mahal çevresinde Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından kendi sorumluluk alanlarında, diğer ormanlık alanlarda ise özellikle yangın riski yüksek olan yerlerde Orman İşletme Müdürlüğünce yeterli sayıda devriye planlanması yapılacaktır.   9-Orman yangınında hizmetine ihtiyaç duyulacak tüm birimlerin yangın söndürmede kullanılan (İl Özel idaresi, Belediye, Karayolları, Devlet Su İşleri, Orman İdaresi, Askeri Birlikler vb. Kurumların mülkiyetinde bulunan) araç, gereç ekipmanlar kurumlar tarafından gözden geçirilerek varsa eksiklikler giderilecek, yangın olması halinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bildirilen alanlara araç ve personel intikali İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce koordine edilecek, yangın mahallinde araç ve ekipmanların sevk ve idaresi Orman İşletme Müdürlüğünde olacaktır.   10- İl Müftülüğünce merkez ve köy camilerinden orman yangınına sebebiyet verebilecek yerlerde ateş yakılmaması konusunda ilanlar yapılacak, mahalle ve köy imamlarınca konuşmalar ve sohbetler yolu ile halk bilinçlendirilecektir.                            11-Enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı TEİAŞ ve MEDAŞ tarafından her türlü tedbirler alınacaktır.   12-Muhtemel orman yangınında etkilenebilecek tesis ve yerleşim yerleri tespit edilerek ilgililere gerekli uyarılar yapılacaktır.   13-Belediye Başkanlığınca orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturulacak, yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder Kepçe) hazır bulundurulması sağlanacak, yangınla mücadele ekiplerinin su gereksinimlerinin karşılanabilmesi amacıyla tüm tedbirler alınacaktır.   14-Terör örgütü ve iş birlikçileri tarafından ormanların kasten yakılmasının engellenmesi için istihbari faaliyetlere ağırlık verilerek elde edilen bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde ilgili/görevli birimlerle paylaşılması sağlanacaktır.   15- Meydana gelen orman yangınlarında sabotaj ihtimali mutlak suretle göz önünde bulundurularak ormanlık bölgelere gidiş-geliş güzergâhlarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemlerinin (PTS) etkin bir şekilde kullanılması, yangına hassas olan bölgelerin giriş-çıkışlarını gösterecek şekilde fotokapan yerleştirilmesi sağlanacaktır.   16- Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir.   17- Özellikle sosyal medyada orman yangınlarını bahane ederek kişi/kurumları hedef gösteren, dezenformasyon ve yalan haberlerle orman yangınlarına karşı seferberlik anlayışı ile yürütülen mücadelede devletin sözde zafiyet gösterdiği algısını oluşturmaya çalışanlara karşı sayısal verilerin, görsellerin ve yangınların son durumlarına ilişkin paylaşımlar yapılarak kamuoyunun sık sık doğru bilgilendirilmesi sağlanacaktır.   Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 Orman Kanunu, Türk Ceza kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca adli ve idari işlemi yapılacaktır. Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. İlanen tebliğ olunur.” ifadelerine yer verildi.             
Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada ''Orman Yangınları İle Mücadele'' konulu Vali H. Mete Buhara imzasıyla genel emir yayınlandı.

VALİLİK TARAFINDAN YAYINLANAN GENEL EMİR'DE ŞU İFADELERE YER VERİLDİ :                        

“Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan meteorolojik veriler çerçevesinde ülkemizde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artmasına ve bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insin hareketliliğinin bir araya gelmesine bağlı olarak, önümüzdeki günlerde çeşitli bölgelerde orman yangını riskinin yükseleceği öngörülmektedir.

 

Öte yandan, özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımızın piknik amaçlı mangal, semaver, ocak yada Tarımsal amaçlı anız ve benzeri bitki örtüsü yaktıkları, bu durumun orman yangınlarında artışa neden olduğu görülmektedir. 

 

5442 sayılı İl idare Kanununun 11.C maddesine göre “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevindedir. (Ek cümle: 25/07/2018-7145/1 md.) Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır” hükmü ve Devlet ormanlarında yapılması yasak fiilleri düzenleyen Mezkur Kanunun 76`ncı maddesinin ilgili fıkrasında “Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dayalı olarak yol açabilecek madde atmak” fiilleri sayılmakta, 110`uncu maddesinde de bu hükme aykırı hareket edenler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezasına hüküm olunacağı belirtilmektedir,

 

     Bu nedenle önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava şartları yada mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirildiğinden, 25 Temmuz 2022 tarihinden itibaren (Kontrollü piknik yapılabilecek Mesire yerleri olan Merkez Aşıkpaşa Tabiat Parkı, Kırşehir Kent Ormanı ile Çiçekdağı 100. Yıl Atatürk Parkı Mesire Alanı (Çamlık Tepe) hariç olmak üzere İlimiz genelinde;

 

1-Orman İdaresince gerçekleştirilen faaliyetlerde (üretim, bakım vb.) görev alanlar hariç olmak üzere, orman alanlarında hayvan otlatanların, orman içi ve bitişiğinde tarımsal faaliyette bulunanların, arıcıların, çobanların mesire yerleri hariç olmak üzere 25 Temmuz-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında 6831 Sayılı Kanun’un 74. Maddesi ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. Maddeleri gereğince ormanlara girişler yasaklanmıştır.

 

2-Orman alanlar içerisinde ateş yakılmasına kesenlikle müsaade edilmeyecek, giriş çıkış yasağının kontrolü; Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile Jandarma Komutanlığı ve köy muhtarlarınca müştereken sağlanacaktır.

 

3-Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere anız veya bitki örtüsü (tarla, bağ, bahçe ve ağaç artığı ot vb.) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

 

4-Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir.

 

5-Piknik alanlarında yakılan ateşin söndürülmesi, çöp, cam, pet şişe vb. atıkların bırakılmaması, anız veya bitki örtüsü yakılmaması ve orman içerisinde ateş yakılmaması hususlarında bilinçlendirici faaliyetler ve kampanyalar yürütülecektir.

 

6-Orman içinde ATV, UTV ve bunun gibi araçların önceden belirlenmiş alanlar dışında kullanılması yasaklanmıştır. Ulusal, Uluslararası sportif ve eko turizm amaçlı kullanımlar içinde, Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen güzergahlardan izin alınması zorunlu olacaktır.

 

7-İl sınırları içerisinde tüm alanlarda olduğu gibi ormanlık alanlarda da drone vb. insansız hava araçlarının kullanımı Valilik iznine tabi olacaktır.

 

8-Orman yangınlarının daha çok meskun mahal yakınlarında ve hafta sonları yoğunlaştığı göz önünde bulundurularak, meskun mahal çevresinde Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından kendi sorumluluk alanlarında, diğer ormanlık alanlarda ise özellikle yangın riski yüksek olan yerlerde Orman İşletme Müdürlüğünce yeterli sayıda devriye planlanması yapılacaktır.

 

9-Orman yangınında hizmetine ihtiyaç duyulacak tüm birimlerin yangın söndürmede kullanılan (İl Özel idaresi, Belediye, Karayolları, Devlet Su İşleri, Orman İdaresi, Askeri Birlikler vb. Kurumların mülkiyetinde bulunan) araç, gereç ekipmanlar kurumlar tarafından gözden geçirilerek varsa eksiklikler giderilecek, yangın olması halinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bildirilen alanlara araç ve personel intikali İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce koordine edilecek, yangın mahallinde araç ve ekipmanların sevk ve idaresi Orman İşletme Müdürlüğünde olacaktır.

 

10- İl Müftülüğünce merkez ve köy camilerinden orman yangınına sebebiyet verebilecek yerlerde ateş yakılmaması konusunda ilanlar yapılacak, mahalle ve köy imamlarınca konuşmalar ve sohbetler yolu ile halk bilinçlendirilecektir.                

          

11-Enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı TEİAŞ ve MEDAŞ tarafından her türlü tedbirler alınacaktır.

 

12-Muhtemel orman yangınında etkilenebilecek tesis ve yerleşim yerleri tespit edilerek ilgililere gerekli uyarılar yapılacaktır.

 

13-Belediye Başkanlığınca orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturulacak, yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder Kepçe) hazır bulundurulması sağlanacak, yangınla mücadele ekiplerinin su gereksinimlerinin karşılanabilmesi amacıyla tüm tedbirler alınacaktır.

 

14-Terör örgütü ve iş birlikçileri tarafından ormanların kasten yakılmasının engellenmesi için istihbari faaliyetlere ağırlık verilerek elde edilen bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde ilgili/görevli birimlerle paylaşılması sağlanacaktır.

 

15- Meydana gelen orman yangınlarında sabotaj ihtimali mutlak suretle göz önünde bulundurularak ormanlık bölgelere gidiş-geliş güzergâhlarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemlerinin (PTS) etkin bir şekilde kullanılması, yangına hassas olan bölgelerin giriş-çıkışlarını gösterecek şekilde fotokapan yerleştirilmesi sağlanacaktır.

 

16- Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir.

 

17- Özellikle sosyal medyada orman yangınlarını bahane ederek kişi/kurumları hedef gösteren, dezenformasyon ve yalan haberlerle orman yangınlarına karşı seferberlik anlayışı ile yürütülen mücadelede devletin sözde zafiyet gösterdiği algısını oluşturmaya çalışanlara karşı sayısal verilerin, görsellerin ve yangınların son durumlarına ilişkin paylaşımlar yapılarak kamuoyunun sık sık doğru bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

 

Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 Orman Kanunu, Türk Ceza kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca adli ve idari işlemi yapılacaktır.

Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

İlanen tebliğ olunur.” ifadelerine yer verildi.           

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kirsehirhaberturk.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.