Kırşehir'e Özgü İlginç İnanışlar

DİĞER 08.04.2023 - 01:41, Güncelleme: 05.05.2023 - 17:12
 

Kırşehir'e Özgü İlginç İnanışlar

Küçük çocuk sürekli ağlarsa babasının başını yiyeceği (babası öleceği) düşünülür ve dört yol ağzına götürülüp babasının ayakkabılarıyla çocuğun ağzına üç kez vurulur. Ölünün eti kemiğinden rahat ayrılsın diye kazma güpürtüsü yemeği verilir. Kişinin öldükten sonra ruhunun 1 hafta evinde dolaştığı söylenir. Kontrol amacıyla. Ölü rüyaya fazla girerse soğan doğranıp dama atılır. Üç külfü bir elham okunur. (Ölünün evine değil rüyayı gören kişinin evine atılır.) Ayakkabı çıkartıldığında ters dönerse sahibinin öleceğine inanılır. Rüyada ölü görmek, diri görmekle yorumlanır. Resimin olduğu yerde namaz kılınmaz. Ölünün elbiseleri abdestli, namazlı fakir birisine verilir. İki mezar arasına yatılırsa cin çarpmaz. Rastgele yatılırsa cin çarpar. Mezara toprak atarken kürek günahı diğerine geçmesin diye elden ele verilmez. Mezarın yanından geçerken üç külfü bir elham okunur ve imrenmeyin bizlere, bizde döneceğiz sizlere denir. Aynanın kırılması uğursuzluk sayılır. Aynaya erken bakıldığında geç evlenilir inancı vardır. Ezan okunurken ayak ayak üstüne atılması günah olur. Köpeğin uluması uğursuz sayılır. Köpek o evden uzaklaştırılır. Ölü defnedilinceye kadar çamaşır yıkanmaz, temizlik yapılmaz Cenaze kalkınca evdeki tüm sular dökülür. Geri dönsün diye gurbete gidenin arkasından su dökülür. Namaz kılınırken önünden geçenin namazı bozmaması için namaz kılanın önüne sütre konulur. Evde yılan devamlı bulunursa evin acabı sayılır ve bu yılana dokunulmaz. Eğer yılan tehlikeli ve gelip geçici ise “Çoluğum çocuğum senden korkuyor evi terk et” denir ve üç külfü bir elham okunur. Eğer yılan yakılıp suya atılırsa yağmurun çok olacağına inanılır. Kurtlar uluduğunda Allahın onlara bir kemik gönderip onların karnını doyurduğuna inanılır. İnek ilk doğum yaptığında sütün yarısı çeşmeye, akan suya dökülür sütü bol olsun diye. Yarısı da pişirilip içilir. İnek sağdırmazsa, huysuzluk yaparsa, göz değdiğine inanılır ve üç parça tuz alınır tuz çevrilir. (Üç külfü, bir elham okunur. Tuz ineğin ve sütün üstünde çevrilir.) Bir kişinin önünden kedi geçerse uğursuzluk geleceğine inanılır ve üç gün beklenir. Ötün bir baykuşun uğursuzluk getireceğine inanılır ve yanan odun arkasından atılır ve kovulur. Birisinin önünden geçerken tavşan geçerse uğursuzluk sayılır. Tilki geçerse uğur sayılır. (Tavşan, çakal hayvan olarak addedilir.) İmam nikahı kıyılırken birisi duyarda çakıyı kapatır veya ipi bağlarsa, damadın erkekliği bağlanmış olur. İmam nikahı kıyılırken nikahta bulunanlardan birisi yüzüğünü çıkartıp takarsa nikahı bozulur. İmam nikahı kıyılırken dolap kapakları açılıp kapanmak. Açılıp kapandığı takdirde erkekliğin bağlanacağına inanılır. Eve karga konarsa iyi haber geleceğine inanılır. Leylek öldürmek günah sayılır. Leyleği ilk gören başı ağrımasın diye yanan ateşe besmele ile su dökülür. Ateş yanan yerde ateşin etrafına şeytan, peri ve cinlerin toplandığına inanılır. Ocak başına yatılıp uyunursa cin çarpacağına inanılır.Yatarken besmele çekilir. Küçük çocuklar ateşe oynarsa altını ıslatılır. Çörtenin altından geçersen cin çarpar. Ateşi toprakla örtersen iyi olur. Küllüğe yatılmaz. Gece kucağında küçük çocukla küllükten veya çeşmenin ayağından geçilmez.Geçilirse cin çarpacağına inanılır. Cin çarpmasın diye koynuna ekmek parçası konur ve üç külfü bir elham okunur. Ulu ağaç olduğu için geceleri cevizin altından geçilmez. Geçilirse cin çarpacağına inanılır. Tarlada cinsi münasebete girilmez.Girilirse bereketsiz olacağına inanılır. Ağaçların altında ve pınarın başında yatılmız. Yatılırsa cin çarpacağına inanılır. Ekin biçmeye gidenlerin abdestli ve besmele ile gitmesi bereketli olacağına inanılır. Narı dökmeden yenilirse cennete gidileceğine inanılır. Koyunun kuzulama ve ineğin buzağılama mevsiminde uğursuzluk olur diye dışarıya maya ve yün verilmez . Hamile kadınların yedi evden bez parçası alınırsa elbise yapılırsa erkek çocuğu olacağına inanılır. Su kabağının çok olduğu yerde ölümün çok olacağına inanılır. Buğday, sebze çok çıkarsa “Birinin başını mı yiyecek?” diye söylenir. Kız çocuğu dişediğinde yavru dişi olsun diye ineğin altına atılır. Kolların kavuşturulması sıkıntıya düşeceğine işarettir. Damağın takırdatılması fakirliğe işarettir. Dilenciye öbür dünyada kapsız kalınmaması için kendi kabıyla hayır verilir.Sağ elle verilir. Kıbleye doğru ayağını uzatarak yatılırsa günah olur. Kulak ve göz yanarsa hakkında dedikodu yapıldığına inanılır. Akşam tırnak kesilirse uğursuzluk olacağına inanılır. Akşam sakız çiğnenirse ölü eti çiğnendiğine inanılır. Rüyada çorap giyersen, ip alırsan yola gitmek olarak yorumlanır. Kesilen saç yere atılırsa başın ağrıyacağına inanılır. Saç yıkandığında ölen çocuğun burnuna kokar diye yalanmaz. Bayanlarda saçın uzun olması sevap sayılır. Hamile kadın aşerdiği sırada kime bakarsa ona benzer. Kan taşının kanı keseceğine inanılır. Çocuğa nazar değdiğinde uyutmadan zağ çevrilirse kurtulacağına inanılır. (Zağ çevrildiğinde çocuğun göğsü yıkanır. Birazda içirilir. Kalan suda köpeğe dökülür. Köpek titrerse hastalığın köpeğe geçtiğine inanılır.) Sağ gözün seğirmesi iyi sayılmaz. Yıldız kaydığında birisinin öleceğine inanılır. İkindi ile akşam arasında yemek yiyenin nasibinin kıt olacağına inanılır. Kırklı kadın gece evinden dışarıya çıkmaz. Kırklı bebeğin yastığının altına kuran konulur. Kırklı kadına al basmasın diye al yağlık bağlanır.  Kırkı çıkmadan cinsel münasebette bulunmak günah sayılır. Gece gündüz loğusa yalnız bırakılmaz.Bırakılırsa al basacağına inanılır. Çocuğun kırkı çıkana kadar yanına pek insan almazlar. Çocuğu ölüp de ziyarete gelen kadınları ziyarete almazlar. Çocuğu hiç olmayanlar ziyarete alınır. Eğer ziyaretçi kadın eteğini çırparsa doğuracağı, çocuğun ölmeyeceğine inanılır. Loğusa bayanlar birbirleriyle karşılaşırlarsa birbirlerine iğne verirler.İğne yoksa karşılaşmamaya çalışırlar. Loğusa kadının yanına kedi köpek alınmaz. Kırklı çocuk yalnız bırakılacağında yanına cin çarpmasın diye kuran veya ekmek konur. Loğusanın evinin önünden çocuk ölür diye gelin alayı geçirilmez. Küçük çocuklar hastalanmasın diye cenaze giderken kapıya çıkartılır. Kırkı çıkartılmamış kadının yanına un, et getirilmez. Kırkı çıkmamış kadının başına ışık yakılır. Cenazesi olan arife gününden başlamak suretiyle bayram çıkıncaya kadar evde dikiş dikmez. Arife ve bayram günü gün ağarmadan çeşmeden su getirilir.Zemzem suyu olduğuna inanılır. Onunla banyo yapılır, abdest alınır. Eve serpilir. Çeşmeden o suyun üç gün aktığına inanılır. Bayramlaşmaya gelen kişilere o sudan ikram edilir. Kurban bayramında saç, sakal tıraşı olmak günah sayılır. Kurban bayramında hiçbir canlı öldürülmez. Geceleyin kaynar su dökülmez. Cin çarpacağına inanılır. Dökülse de besmele ile dökülür. Gece cin çarpar diye çeşmeye gidilmez. Gece komşudan soğan ve sarımsak alınıp, verilmez. Ölüm olacağına inanılır. Dilenciye evin tadı kaçar diye şeker hayır olarak verilmez. Gece evde ıslık çalmak günah sayılır. Gece evden tuz verilmez. Akşam kapı süpürülmez evin bereketi gider diye. Kapı eşiğinde oturmanın uğursuzluk getireceğine inanılır. Hamile kadın evin eşiğine oturursa doğacak çocuğunun boğazına eş dolanacağına inanılır. Süpürgenin üstüne oturulursa dedikodu olacağına inanılır. Sacda ilk pişen ekmek yenilmez. Köpeğe atılır. Yenilirse eşi öleceğine inanılır. Ekmek kırıntılarının çöpe atılması günah sayılır. Gurbete giden kişiye dürüm ısırtılır ve kalanı sandığı konur. Gelinceye kadar bekletilir. Kişinin üzerinde dikiş dikilmez. Aklı dikileceğine inanılır. Ağzına çöp verilir. Ekmek nasip kesilir diye bıçakla kesilmez. Yemek yerken besmele çekilir. Çekilmediği takdirde karın doymaz. Yenilenin şeytan tarafından yenildiğine inanılır. Evin temeli sağlam olsun diye kurban kesilir. Gelin olacak kızın yatağına bahtı kara olur diye siyah yün konulmaz. Evin içerisi temiz olmazsa şeytanların geleceğine inanılır. Duvar dibinde şeytan olur diye duvar dibinde yatılmaz. Dolunun kesilmesi için ilk çocuk tarafından ben ananın ilkiyim diyerek bıçak atılır. Hayvan kafatası yazılarak suya atılırsa yağmur yağacağına inanılır. Nisan yağmurunun bereketli ve iyi olduğuna inanılır. Gökkuşağının altından erkek geçerse kadın olur. Kadın geçerse erkek olacağına inanılır. Gök gürlediğinde kelime-i şahadet getirilir. Salı günü ilk defa yapılacak işler yapılmaz. Cuma günü çamaşır yıkanmaz. Cuma günü uzun süreli komşu gezmesine gidilmez.Dilenci beklenir. Kadının erkeğin önünden geçmesi uğursuzluk sayılır. Ava giden erkeğin tüfeği kadın eline alırsa tüfeğin vurmayacağına inanılır. Çocukların saçı aklı başında birine kestirilir ve bahşiş verilir. Küçük erkek çocuğu gelinin yatağında yuvarlanır. Gelinin erkek çocuğu olsun diye. Köpek yuvarlanırsa, tavuklar kendi aralarında konuşursa misafir geleceğine inanılır. Yürüyen çocuk emeklerse eve misafir geleceğine inanılır. Avcı av yapamadan (avlanamadan) eve gelirse teneke çalınır. (oh olsun anlamında) Rüyada bit öldürürsen evdeki malın ölür. Kepçeyle yemek yersen nişanın bozulur. Yemek yerken kazan dibi yalanırsa kar yağacağına inanılır. Kız çocuk çok olup da erkek çocuğu olmayanlar ilk erkek çocuğuna eski elbise giydirir. Nazar değmesin diye. Kaynak : Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Not: Sizlerin de bildiği ancak burada bulunmayan inanışlar varsa Kırşehir Kültürüne katkıda bulunmak adına bulunmak için [email protected]'a mail atabilirsiniz.

Küçük çocuk sürekli ağlarsa babasının başını yiyeceği (babası öleceği) düşünülür ve dört yol ağzına götürülüp babasının ayakkabılarıyla çocuğun ağzına üç kez vurulur.

Ölünün eti kemiğinden rahat ayrılsın diye kazma güpürtüsü yemeği verilir. Kişinin öldükten sonra ruhunun 1 hafta evinde dolaştığı söylenir.

Kontrol amacıyla. Ölü rüyaya fazla girerse soğan doğranıp dama atılır.

Üç külfü bir elham okunur. (Ölünün evine değil rüyayı gören kişinin evine atılır.) Ayakkabı çıkartıldığında ters dönerse sahibinin öleceğine inanılır.

Rüyada ölü görmek, diri görmekle yorumlanır. Resimin olduğu yerde namaz kılınmaz.

Ölünün elbiseleri abdestli, namazlı fakir birisine verilir. İki mezar arasına yatılırsa cin çarpmaz.

Rastgele yatılırsa cin çarpar.

Mezara toprak atarken kürek günahı diğerine geçmesin diye elden ele verilmez.

Mezarın yanından geçerken üç külfü bir elham okunur ve imrenmeyin bizlere, bizde döneceğiz sizlere denir.

Aynanın kırılması uğursuzluk sayılır. Aynaya erken bakıldığında geç evlenilir inancı vardır.

Ezan okunurken ayak ayak üstüne atılması günah olur. Köpeğin uluması uğursuz sayılır.

Köpek o evden uzaklaştırılır.

Ölü defnedilinceye kadar çamaşır yıkanmaz, temizlik yapılmaz Cenaze kalkınca evdeki tüm sular dökülür.

Geri dönsün diye gurbete gidenin arkasından su dökülür.

Namaz kılınırken önünden geçenin namazı bozmaması için namaz kılanın önüne sütre konulur.

Evde yılan devamlı bulunursa evin acabı sayılır ve bu yılana dokunulmaz.

Eğer yılan tehlikeli ve gelip geçici ise “Çoluğum çocuğum senden korkuyor evi terk et” denir ve üç külfü bir elham okunur.

Eğer yılan yakılıp suya atılırsa yağmurun çok olacağına inanılır. Kurtlar uluduğunda Allahın onlara bir kemik gönderip onların karnını doyurduğuna inanılır.

İnek ilk doğum yaptığında sütün yarısı çeşmeye, akan suya dökülür sütü bol olsun diye. Yarısı da pişirilip içilir.

İnek sağdırmazsa, huysuzluk yaparsa, göz değdiğine inanılır ve üç parça tuz alınır tuz çevrilir. (Üç külfü, bir elham okunur. Tuz ineğin ve sütün üstünde çevrilir.)

Bir kişinin önünden kedi geçerse uğursuzluk geleceğine inanılır ve üç gün beklenir.

Ötün bir baykuşun uğursuzluk getireceğine inanılır ve yanan odun arkasından atılır ve kovulur.

Birisinin önünden geçerken tavşan geçerse uğursuzluk sayılır.

Tilki geçerse uğur sayılır. (Tavşan, çakal hayvan olarak addedilir.)

İmam nikahı kıyılırken birisi duyarda çakıyı kapatır veya ipi bağlarsa, damadın erkekliği bağlanmış olur. İmam nikahı kıyılırken nikahta bulunanlardan birisi yüzüğünü çıkartıp takarsa nikahı bozulur.

İmam nikahı kıyılırken dolap kapakları açılıp kapanmak.

Açılıp kapandığı takdirde erkekliğin bağlanacağına inanılır.

Eve karga konarsa iyi haber geleceğine inanılır.

Leylek öldürmek günah sayılır.

Leyleği ilk gören başı ağrımasın diye yanan ateşe besmele ile su dökülür.

Ateş yanan yerde ateşin etrafına şeytan, peri ve cinlerin toplandığına inanılır.

Ocak başına yatılıp uyunursa cin çarpacağına inanılır.Yatarken besmele çekilir.

Küçük çocuklar ateşe oynarsa altını ıslatılır.

Çörtenin altından geçersen cin çarpar.

Ateşi toprakla örtersen iyi olur.

Küllüğe yatılmaz.

Gece kucağında küçük çocukla küllükten veya çeşmenin ayağından geçilmez.Geçilirse cin çarpacağına inanılır.

Cin çarpmasın diye koynuna ekmek parçası konur ve üç külfü bir elham okunur.

Ulu ağaç olduğu için geceleri cevizin altından geçilmez.

Geçilirse cin çarpacağına inanılır.

Tarlada cinsi münasebete girilmez.Girilirse bereketsiz olacağına inanılır.

Ağaçların altında ve pınarın başında yatılmız. Yatılırsa cin çarpacağına inanılır.

Ekin biçmeye gidenlerin abdestli ve besmele ile gitmesi bereketli olacağına inanılır.

Narı dökmeden yenilirse cennete gidileceğine inanılır.

Koyunun kuzulama ve ineğin buzağılama mevsiminde uğursuzluk olur diye dışarıya maya ve yün verilmez

. Hamile kadınların yedi evden bez parçası alınırsa elbise yapılırsa erkek çocuğu olacağına inanılır.

Su kabağının çok olduğu yerde ölümün çok olacağına inanılır.

Buğday, sebze çok çıkarsa “Birinin başını mı yiyecek?” diye söylenir.

Kız çocuğu dişediğinde yavru dişi olsun diye ineğin altına atılır.

Kolların kavuşturulması sıkıntıya düşeceğine işarettir.

Damağın takırdatılması fakirliğe işarettir.

Dilenciye öbür dünyada kapsız kalınmaması için kendi kabıyla hayır verilir.Sağ elle verilir.

Kıbleye doğru ayağını uzatarak yatılırsa günah olur.

Kulak ve göz yanarsa hakkında dedikodu yapıldığına inanılır.

Akşam tırnak kesilirse uğursuzluk olacağına inanılır.

Akşam sakız çiğnenirse ölü eti çiğnendiğine inanılır.

Rüyada çorap giyersen, ip alırsan yola gitmek olarak yorumlanır.

Kesilen saç yere atılırsa başın ağrıyacağına inanılır.

Saç yıkandığında ölen çocuğun burnuna kokar diye yalanmaz.

Bayanlarda saçın uzun olması sevap sayılır.

Hamile kadın aşerdiği sırada kime bakarsa ona benzer. Kan taşının kanı keseceğine inanılır.

Çocuğa nazar değdiğinde uyutmadan zağ çevrilirse kurtulacağına inanılır. (Zağ çevrildiğinde çocuğun göğsü yıkanır. Birazda içirilir. Kalan suda köpeğe dökülür. Köpek titrerse hastalığın köpeğe geçtiğine inanılır.)

Sağ gözün seğirmesi iyi sayılmaz.

Yıldız kaydığında birisinin öleceğine inanılır.

İkindi ile akşam arasında yemek yiyenin nasibinin kıt olacağına inanılır.

Kırklı kadın gece evinden dışarıya çıkmaz.

Kırklı bebeğin yastığının altına kuran konulur.

Kırklı kadına al basmasın diye al yağlık bağlanır.

 Kırkı çıkmadan cinsel münasebette bulunmak günah sayılır.

Gece gündüz loğusa yalnız bırakılmaz.Bırakılırsa al basacağına inanılır.

Çocuğun kırkı çıkana kadar yanına pek insan almazlar.

Çocuğu ölüp de ziyarete gelen kadınları ziyarete almazlar.

Çocuğu hiç olmayanlar ziyarete alınır. Eğer ziyaretçi kadın eteğini çırparsa doğuracağı, çocuğun ölmeyeceğine inanılır.

Loğusa bayanlar birbirleriyle karşılaşırlarsa birbirlerine iğne verirler.İğne yoksa karşılaşmamaya çalışırlar.

Loğusa kadının yanına kedi köpek alınmaz.

Kırklı çocuk yalnız bırakılacağında yanına cin çarpmasın diye kuran veya ekmek konur.

Loğusanın evinin önünden çocuk ölür diye gelin alayı geçirilmez.

Küçük çocuklar hastalanmasın diye cenaze giderken kapıya çıkartılır.

Kırkı çıkartılmamış kadının yanına un, et getirilmez. Kırkı çıkmamış kadının başına ışık yakılır.

Cenazesi olan arife gününden başlamak suretiyle bayram çıkıncaya kadar evde dikiş dikmez.

Arife ve bayram günü gün ağarmadan çeşmeden su getirilir.Zemzem suyu olduğuna inanılır. Onunla banyo yapılır, abdest alınır. Eve serpilir. Çeşmeden o suyun üç gün aktığına inanılır. Bayramlaşmaya gelen kişilere o sudan ikram edilir.

Kurban bayramında saç, sakal tıraşı olmak günah sayılır.

Kurban bayramında hiçbir canlı öldürülmez.

Geceleyin kaynar su dökülmez. Cin çarpacağına inanılır. Dökülse de besmele ile dökülür. Gece cin çarpar diye çeşmeye gidilmez.

Gece komşudan soğan ve sarımsak alınıp, verilmez. Ölüm olacağına inanılır.

Dilenciye evin tadı kaçar diye şeker hayır olarak verilmez.

Gece evde ıslık çalmak günah sayılır.

Gece evden tuz verilmez.

Akşam kapı süpürülmez evin bereketi gider diye.

Kapı eşiğinde oturmanın uğursuzluk getireceğine inanılır.

Hamile kadın evin eşiğine oturursa doğacak çocuğunun boğazına eş dolanacağına inanılır.

Süpürgenin üstüne oturulursa dedikodu olacağına inanılır.

Sacda ilk pişen ekmek yenilmez. Köpeğe atılır. Yenilirse eşi öleceğine inanılır.

Ekmek kırıntılarının çöpe atılması günah sayılır.

Gurbete giden kişiye dürüm ısırtılır ve kalanı sandığı konur. Gelinceye kadar bekletilir.

Kişinin üzerinde dikiş dikilmez. Aklı dikileceğine inanılır. Ağzına çöp verilir. Ekmek nasip kesilir diye bıçakla kesilmez.

Yemek yerken besmele çekilir. Çekilmediği takdirde karın doymaz. Yenilenin şeytan tarafından yenildiğine inanılır.

Evin temeli sağlam olsun diye kurban kesilir.

Gelin olacak kızın yatağına bahtı kara olur diye siyah yün konulmaz.

Evin içerisi temiz olmazsa şeytanların geleceğine inanılır.

Duvar dibinde şeytan olur diye duvar dibinde yatılmaz.

Dolunun kesilmesi için ilk çocuk tarafından ben ananın ilkiyim diyerek bıçak atılır.

Hayvan kafatası yazılarak suya atılırsa yağmur yağacağına inanılır. Nisan yağmurunun bereketli ve iyi olduğuna inanılır.

Gökkuşağının altından erkek geçerse kadın olur. Kadın geçerse erkek olacağına inanılır.

Gök gürlediğinde kelime-i şahadet getirilir. Salı günü ilk defa yapılacak işler yapılmaz. Cuma günü çamaşır yıkanmaz. Cuma günü uzun süreli komşu gezmesine gidilmez.Dilenci beklenir.

Kadının erkeğin önünden geçmesi uğursuzluk sayılır.

Ava giden erkeğin tüfeği kadın eline alırsa tüfeğin vurmayacağına inanılır.

Çocukların saçı aklı başında birine kestirilir ve bahşiş verilir.

Küçük erkek çocuğu gelinin yatağında yuvarlanır.

Gelinin erkek çocuğu olsun diye. Köpek yuvarlanırsa, tavuklar kendi aralarında konuşursa misafir geleceğine inanılır.

Yürüyen çocuk emeklerse eve misafir geleceğine inanılır.

Avcı av yapamadan (avlanamadan) eve gelirse teneke çalınır. (oh olsun anlamında) Rüyada bit öldürürsen evdeki malın ölür.

Kepçeyle yemek yersen nişanın bozulur. Yemek yerken kazan dibi yalanırsa kar yağacağına inanılır.

Kız çocuk çok olup da erkek çocuğu olmayanlar ilk erkek çocuğuna eski elbise giydirir. Nazar değmesin diye.

Kaynak : Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Not: Sizlerin de bildiği ancak burada bulunmayan inanışlar varsa Kırşehir Kültürüne katkıda bulunmak adına bulunmak için [email protected]'a mail atabilirsiniz.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kirsehirhaberturk.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.