Kırşehirliler Hangi Türk Boylarına Mensup

GÜNDEM 18.09.2023 - 07:05, Güncelleme: 18.09.2023 - 02:20
 

Kırşehirliler Hangi Türk Boylarına Mensup

GÜNHAN SOYU   Kayı Boyu : ''Kaya,Kayı, Kayıhan, Kayahan '' Soyadlı kimselerle birlikte birçok aşiretin mensup olduğu boy... Aruklu Aşireti :Kaman ( Aruklu Cemaati) ‘Arık ve Arıklı’ soyadı ile Çayağzı’nda ‘Arık’ Soyadlılar. Aktaş Aşireti : Çiçekdağı İlçesi Dikmenler , Kızıldere Çakmak Aşireti : Çiçekdağ Kızılevci Beldesi (çakmak ve kadıoğulları sülalesi) Çiçekdağ Halaçlı’da , Boğazevci, çubuktarla köylerinde çakmak soyadlılar. Akçakent’te, Ayvalı ve Avanoğlu Köylerinde ‘’Çakmak’’ soyadı alanlar Akpınar Büyükabdiuşağı köyünde ‘’Çakmak’’ soyadı alanlar Ali Dağlı Aşireti : Kırşehir – Gölken sülalesi Çunkar-Çongar Aşireti : Kırşehir , Boyalık, güllüce, çayırkuyusu , sıddıklı’da ‘’Çankır’’ soyadlılar Dalakçı Aşireti : Mucur Dalakçı Köyü Uşan Aşireti : Karakocalı-Aşan Soyadına mensup kişiler Yağrıncı Aşireti ,Bedre Bölük Aşireti ,Yusuf Kethüda Aşireti ,YÜkseklü Aşireti , Balkanlı Aşireti, Ediği Aşireti , Konu büklü Aşireti , Kırca Aşireti , Pürçüklü Aşireti, Özlü Aşireti, Karakeçili Aşireti : Büyükteflerk  küçükteflerk, kızılcalı, tepecik,  karaova  köylerinde bazı oymakların mensup olduğu aşiret Safalı Aşireti : Çiçekdağı Safalı Köyü sakinleri Harameyn Aşireti : Sıddıklı köylerinde ve Çiçekdağ’da yaşarlar Sıddıklı Aşireti : Sıddıklı Köylerinin Kurucuları Sarıklı Aşireti : Sıddıklı Köylerindeki Sarıklı sülalesi Kulpak Aşireti : Sıddıklı – Karşıoba köyü ‘’ Kulpak’’ Sülalesi Alıcı Aşireti : Küçükteflek köyü ,Alıcı soyadına sahip kişiler. İkizoğlu Aşireti : İkiziler Köyü kurucuları Çuvaş-Çavuş Aşireti : Karahıdır ve Çayağzı Kasabalarında ‘’ çavuş’’ soyadına sahip kişiler   KARAEVLİ BOYU Karalar Aşireti : Çimeli Köyü kurucuları ile Özbağ’da ‘’Kara ve Karalar’’ soyadı olanlar   BAYAT BOYU   Kaman’da ‘’Bayat’’ soyadına sahip olanlar. İlbeyli Aşiret : Meryembaşı ve Kurutlu Köyleri’nde ‘’İlbey’’ soyadına sahip kişiler. Pürenli Aşireti : Boztepe-pöhrenkli köyü kurucuları İsmailili Aşireti : İsmail Kethüda adlı taifeye bağlı aşiret Dulkadirli Hanedan Soyu Zülkadiriye Aşireti : Çiçekdağ’da aynı isimli köy kurucuları Dulkadiroğlu Aşireti : Dulkadirli köyleri Çiçekli Aşireti : Çiçekdağ ve Çiçekli Köyü kurucuları Evci Aşireti : Çiçekdağ ve Kaman’da ‘’Evci’’ soyadına sahip kişiler Kaçar  Aşireti :  Kaman İlçe Merkezinde ‘’Macar’’ ile Çiçekdağ’da ‘’Kaçar’’ soyadına sahip kişiler Akçakoyunlu Aşireti :Kırşehir’de ve Akçakent’te  ‘’Yaycılar’’ sülalesinin mensup olduğu aşiret Muradlı Aşireti : İnlimurat köyü kurucuları Kuşçular Aşireti : Akcaağıl ve Örenli’de ‘’Kuşçu-Kuş’’ soyadlılar Pehlivanlı Aşireti :  Çiçekdağ , Akpınar ve Çağırkan Köyü’nde ‘’Pehlivanoğlu’’ sülalesi Barak Aşireti : Akçakent Ödemişli ve Taburoğlu Köyü kurucuları Kanglı Aşireti : Akpınar’da ‘’Kanlı’’ soyadı alanlar , Mucur  ve Boztepe , Çiçekdağ ve Kaman’da ‘’Kangal’’ soyadı alanlar Kara-Musalı Aşireti : Kaman İlçesi ve merkez’de ‘’Karamusalı’’ sülalesi Sarıcalar Aşireti : Çiçekdağ ve Akpınar, Kırşehir ALişar Köyü’ndeki ‘Sarıcalar’’ sülalesi ile Çayağzı Kasabasın’da ‘’Sarıca’’ soyadına sahip olanlar Üçbeğli Aşireti : Akpınar’da aynı isimli sülale , Gedere, yılanlıca , izzettinli  sekizli , adlı yerleşim yerlerinin kurucuları Sofrazlı Aşireti : Akpınar- Sofrazlı Köyü kurucuları Budak Aşireti : Mucur-Budak Köyü sakinler ile ‘’Budak’’ ile Karabudak soyadına sahip kişiler (Karıncalı, Kargın , Yenice ve Toklumen, Çayağzı, Özbağ ve Tatarilyas) Çepişti Aşireti : Cebişler ve Cebişli Köyü kurucuları Eldelek Aşireti : Akpınar’da – Elderek Köyleri’nin kurucuları Sungur Aşireti : Özbağ, Kaman ve Akpınar’da ‘’Sungur’’ soyadlı kimseler Nefesoğulları Aşireti : Saraycı Köyü’nde ‘’Nefesli’’ sülale adı alan kişiler Karakoç Aşireti : Karaduraklı Köyü’nde ‘’Karakoç’’ soyadı alanlar Kekeç Hacı Aşireti : Mucur ‘’Kekeç’’ köyü kurucuları Kuranşah Aşireti : Kurancılı Kasabası Kurucuları Boruklu Aşireti : Akpınar , Akçakent ve Çiçekdağ’da birçok köyün kurucuları Salmanlı Aşireti : Çiçekdağ , Kaman ve Akpınar’da ‘’ Salman’’ soyadı alan kişiler Bazalamç Aşireti : Bazlamaç köyü kurucuları     AYHAN SOYU Yaparlı Boyu : Yapar ve Yaparlı soyadına sahip kimseler. Çukurlu Aşireti : Çiçekdağ ve Akpınar’da bulunan sülale ismi Karacalı Aşireti : Akçakent ve Çiçekdağ’da ve köylerinde ‘’ Karacaoğlu’’ sülalesi   Döğer Boyu   Kırşehir iline bağlı ve Mucur İlçesi’ne bağlı birçok köy’de iskan eden ‘’Karacakurt Türkmenleri’’ bu boya mensuptur.Ayrıca Döğeroğlu soyadı ile sülale ismine sahip kişiler de bu boya mensuptur. Karacakurt Aşireti: Akçaağıl, Karahıdır , Ecikağıl, Dedeli , Değirmenkaşı, Göllü , Güzler , Karalar , Karıncalı , Kesikköprü, Kocabey , Kuruağıl, Saraycık , Depesidelik , Ulupınar Köyleri ile Mucur’da bulunan Asmakaradam, Aksaklı, Altınyazı, Avcıköy, Aydoğmuş, Babür, Budak, Büyükyapa , Çatalarkaç, Dağçiftliği, Dalakçı, Devepınarı, Geycek , Kabadurak , Gümüşkümbet, Güzyurdu, İnaç, Karacaali, Karakuyu,Rişvan, Kekeç, Karkın, Kepez, Kıran , Kızılağıl, Kurugöl, Küçükburunağıl, Küçükkavak, Obruk , Palangıç, Pınarkaya ,  Rahmanlar , Syefe, Susuz, Tataryeğenağa, Yazıkınık, Yeniköy-Çömelek, Yeşilyurt, Yörücek, Çüğdem, Mikail-li,Çivril,Başköy , Depesidelik Köyleri  ve Akpınar İlçesi Deveci Köyü ile Karakurt Köyü’nü kuran oymaklar bu aşirete mensuptur. Yağmur Aşireti : Kırşehir Merkeze Bağlı Yağmurlu Köyleri ile Kaman’a bağlı Yağmurlusarıuşağı köyü kurucuları Rişvan Aşireti : Mucur Rişvan Köyü ile Tosunburnu , Öksüzkale , Uzunpınar, Üçkuyu , Akpınar , Terziyanlı , Şüayipli ve Göllü Köylerinin kurucuları bu aşirete mensuptur. Beyzeki Aşireti : Çiçekdağ Mahmutlu Köyü’nde bulunanlar Bağlı Aşiretleri : Çiçekdağ Kalevci, Vanoğlu, Acı, Alan , Konurkale , Harmanpınar , Bozlu,  Çökelek köyünde bulunurlar. Solak Aşireti : Solakuşağı köyü kurucuları ile ‘’Çelik’’ soyadı alan kişileri.Mucur merkez’de ‘’Solakoğulları’’ sülalesi ile Sıddıklı Köylerinde ‘’Solak’’ soyadına sahip olanlar. Ahçı Közi Aşireti : Ulupınar Kasabası’nda ‘’ Aşçı’’ sülale adı   Mahmatlı Aşireti: Çiçekdağ ve Mahmatlı Köyü’nde bulunan sülale Hamid Aşireti : Kaman-Hamit Kasabası Kurucuları Kara Hasanlı Aşireti : Çiçekdağ Karahasanlı Köyü Kurucuları Türgiş Aşireti : Çiçekda ve Dulkadirli Yarım Kale’de ‘’Türkeşoğulları’’ sülalesi Tanrıverdi ve Allahverdi Sülalesi : Kaman Hamit Köyü ile Çiçekdağ’da aynı soyada sahip kimseler Dokuz Aşireti : Savcılı Dokuzlu köy kurucuları Dokuz Döğenli Aşireti : Mucur İlçesi Solaklar mahallesinde ‘’ Dokuzlar’’ adlı sülale ismini alan oymak İnançoğulları aşireti : İnaç Köyğ Kurucuları Alagözlü Aşireti : Kaman Hamitli Kasabasında ‘’Alagöz’’ soyadı alan kişiler Diğin Aşireti : Sevdiğin Köyü kurucuları , Sıddıklı kumarkaç ve Kumardiğin köyü kurucuları Kaska Aşireti : Çiçekdağ İlçesinde ‘’Kask’’ soyadlılar ile ‘’Durmaz,Demirtaş, Bektaş, Tunç,İlhanlar,İnce,Güngör,, Akyüz, Akbulut, Yavuz, Bedir, Keskin, Yeşilyurt’’ soyadlılar. Tabanlı Aşireti : Çiçekdağ İlçesi’nde ‘’Tabanoğlu’’ sülalesi ile Kaman’da ‘’Taban’’ soyadına sahip kimseler. Kılıçlı Aşireti : İnaç Köyü’nde ‘’Kılıçlı’’ soyadı alanlar Geyikli Aşireti : Mucur Geycek Köyü’ne bağlı oymak , Geyikli Baba bu aşirete mensuptur. Cumali Aşireti : Akpınar’da ve Köylerinde ‘’ Cuma’’ soyadı alanlar bu aşirete mensuptur. Kasımoğlu Aşireti : Kurancılı Kasabası’nda ‘’ Kasımoğulları’’ sülalesi   YILDIZHAN SOYU Avşar Boyu Kırşehir’de çok sayıda kişinin mensup olduğu boy… ‘’Avşar, Afşar’’ soyadına sahip olanlar bu boya mensup olmakla birlikte bu boya bağlı aşiretler şunlardır. Köşker Aşireti : Akpınar ve Boztepe’de ‘’Köşkerler’’ sülalesi ile ‘’köşker’’ soyadına sahip kişiler. Çulhalı Aşireti : Kaman’da ve Çiçekdağ’da ‘’Çulhalar-Çulha’’ soyadı alanlar. Kama-Kaman Aşireti : Kaman İlçesi Kurucuları , Kaman ve Hamit Kasabası’nda ‘’Kaman’’ soyadı alanlar Kodallı Aşireti : Kaman Aydınlar’da ‘’Kodal’’ soyadı alanlar ile Mucur Karakuyu’da bazı oymaklar Kozan Aşireti :Akçakent'te Tepefakılı, Derefakılı, HacIfakili, Taşoluk Köylerine Adana'dan göç ettirilen ünlü Ozan Dadaloğlu'nun da mensup olduğu aşiret aynı zaman da  Tosunburnu ve Rahmanlar Köyü’nde ‘’ Kozan’’ soyadı alanlar ile Mucur , Palangıç Köyü’nde Kozanhan soyadı alanlar. Bahadır Aşireti : Homurlu Köylerinde ‘’Bahadır’’ soy adı alan oymak Torunlar Aşireti : Akçakent, Boztepe İlçeleri ile Ulupınar Kasabası’nda ‘’Torun-lar’' soyadı alan aşiret Boynuinceli Aşireti : Kırşehir’de ‘’Kortulu, Saraycık, Karaboğaz, Kuruağıl, Toklumen , Karaduraklı, Yeşilli, Uzunali, köyler ile Kaman İlçesi ‘’Meşe, tepe, savcılı , Karahabeli , Fakılı , Erbişim köylerinde yaşayan sülale mensupları… Savcılı Aşireti : Savcılı Kasabası kurucuları ile Kaman’da ‘’Savcı-Oğlu’’ sülalesi Bekdik Aşireti : Bekdik köyü kurucuları Duman Aşireti : Kırşehir ve İlçeleri’nde ‘’Duman’’ soyadı alan sülale… Hamzalı Aşireti : Akçakent-Hamzabey köyü kurucuları , Karacaören Köyü ‘’Hamzalar’’ sülalesi ile ‘’Arıöz, Koçak, Derinyol ve Görsoy’’ soyadı alan oymaklar Arbişli Aşireti : Kaman-Meşe Köyü’nde ‘’Ağabişoğlu’’ sülalesi Çanakçı Aşireti  : Özbağ’da ‘’Çanakçı’’ soyadı alan kişiler, Küçüklü Aşireti  : Kaman’da ‘’Küçükoğulları’’ sülale adı Dalkılıç Aşireti : Çadırlı Hacı Yusuf’ta ‘’Dalgıç’’ soyadı ile Kaman , Karahıdır ve Hamurluüçler köylerinde ‘’ Dalkılıç’’  soyadı alanlar. Körmehmet Aşireti : Kaman Körmehmet Köyü Kurucuları , Ceceli Aşireti : Cacabey’in de mensup olduğu aşiret , Ceceli ve Caca soyadına sahip kişiler Tok Aşireti : Çiçekdağ ve Akçakent’te ‘’Tok’’ soyadına sahip kişiler Köpekli Aşireti : Kırşehir’de Köpek Köyü ile Mucur’a bağlı Köpekli köyü kurucuları ve sakinleri İmamoğlu Aşireti : Akpınar’ın kurucuları ile ‘’İmamoğlu’’ soyadına sahip kişiler Taf (Maf) Aşireti : Mucur İlçesi Aydoğmuş Köyü’nde ‘’Tav’’ sülalesi ‘’ Güneş’’ soyadı alanlar, Tepesidelik köyü sakinlerinin bir kısmı Şit Aşireti : Kaman merkez Orta Mahallesinde ‘’Şit’’ soyadı alanlar Burun Aşireti : Kaman’da küçük ve büyük burunağıl köyü kurucuları Çemelü Aşireti : Karacaören’de ‘’Çimeli ‘’ sülalesi Karahıdır Aşireti : Karahıdır Kasabası Kurucuları Keskin Aşireti : Çiçekdağ ve Akçakent’te ‘’Keskin’’ Soyadı Alanlar   VARSAK AŞİRETLERİ : Tarihte Kırşehir’in ‘’Varsak’’ olarak ta isimlendirilmesi , bu yörede birçok kişinin bu aşirete mensup olduğunu gösterir. Kusun Aşireti : Çiçekdağ’da ‘’Sorkun’’, soyadı alanlar Yortan Aşireti : Karacaören’de ‘’Balcı’’ soyadı alanlar. Yeniceli Aşireti :Yenice Mahallesi’ne adını veren aşiret Toklu Kömüş Aşireti : Toklumen Köyü kurucuları Nusretli Aşireti : Nusretoğlu Köyü kurucuları Aflak Aşireti : Mucur İlçesi Altınyazı Köyü kurucuları Asar Aşireti : Akpınar İlçesi Sofrazlı köyü kurucuları   CERİT AŞİRETLERİ : Cerit Aşireti : Hamitli Kasabası’nda ‘’Cerit’’ soyadı alanlar Aygar Aşireti : Çiçekdağı Haydarlı Köyü’nde yaşayan ‘’Aygar’’ soyadlı kimseler Piroğlu Aşireti : Kırşehir’de 1956 hanede yaşadıkları belirtilir. ‘’Zahidem’’ Türküsü’ne konu olan kişi bu aşirete mensuptur. Kolukısa Aşireti : ‘’Kolukısa’’ soyadına sahip kişiler Silsüpür Aşireti : Hamitli Kasabasında ‘’Silsüpür’’ soyadlı kimseler     GÖKHAN SOYU Bayındır Boyu Akpınar İlçesi kurucuları , kösefakılı beldesi kurucuları , ‘’Bayındır-Dumangiller’’ sülale adı alan oymak ile Çiçekdağ’da ‘’Bayındır’’ soyadı alanlar İnli Aşireti : Dulkadirli İnli Murat Köyü kurucuları Yabanlı Aşireti : Kırşehir’de yaygın olarak yaşayan Mucur İlçesi’ne bağlı Köylerin kurucuları ve mensupları Bayındır Boyu’na bağlıdır. Herikli Aşireti : Kırşehir’de Herikli Sülalesi Baran Aşireti : Kaman, Çiçekdağ ve Boztepe’de ‘’Baran’’ soyadı alanlar. Mamamlı Aşireti : Çiçekdağ’da ‘’Çapan’’ soyadı alanlar ile Ulupınar Kasabası’nda ‘’Çapanoğlu’’ soyadı alanlar Tülek Aşireti : Çiçekdağ’da birçok Köy’de yaşayanları mensup olduğu aşirettir.(beşikli,ibikli,Timurlu,hacıhasanlı, ortahacıahmetli, hacıduraklı, arapın köyü, yukarıhacıahmetli, kırdök, Hüseyinli , hüseyin çiftliği ) Kabasakal Aşireti :  Yağmurlu Köylerinde ‘’Kabasakal’’ soyadı alanlar   PEÇENEK BOYU Saka Aşireti : Akçakent’te ‘’Soğancı’’ soyadı alanlar Melikanlı Aşireti : Çiçekdağ’da bir oymak   ÇAVULDUR BOYU : Çandır Aşireti : Kırşehir’de , ‘’Çandır-Candar’’ soyadı alanlar. ÇEPNİ BOYU   Çiçekdağ’da Çepni Köyü Kurucuları… Kırşehir’de yaygın olarak yaşayan ABDALLAR bu boya mensuptur. ABDAL AŞİRETİ : Ünlü Ozanlar yetiştiren ve PİR SULTAN ABDAL’INDA mensup olduğu aşiret.Bu aşirete mensup çok sayıda aşirette mevcuttur. Beyazıt Aşireti : Kaman’da ‘’Beyazıtoğulları’’ , Sıdıklı ve Kızılca Köylerinde ‘’ Beyazıt’’ soyadı alanlar Teberrik Aşireti : Kırşehir’de ‘’Teberler’’ olarak geçen aşiret mensupları Kır Aşireti : Bir Abdal Aşireti olan Kır Aşireti Kırşehir’e adını veren aşiret olarak bilinir.Kırşehir yani ‘’Abdallar Diyarı ‘’ Abdi Aşireti : Küçük ve Büyük Abdiuşağı köylerinin kurucuları Sarışehy Aşireti : Kaman Sarıbeyli köyü kurucuları, , Çiçekdağ’da ‘’Sarıoğlu’’ sülalesi Bektaş-Oğlu Aşireti : Hacı Bektaş-ı Veli’nin mensup olduğu aşiret Haydar Cemaati : Çiçekdağ’da yaşayan ‘’Haydar-Haydaroğulları’’ aşireti mensupları Demirciler-Kandemir Aşireti : ‘’Demir, Demirci , Özdemir ‘’ soyadlarına sahip kişiler Dikmenler Aşireti : Çiçekdağı-Dikmenler Köyü kurucuları  DAĞHAN SOYU Eymür Boyu Saraycıklı Aşireti : Saraycık Köyü kurucuları Tosun-oğlu Aşireti : ‘’Tosun’’ soyadı alan kimseler Yüregir Boyu Karakütük Aşireti : Akçakent ve Akpınar’da ‘’ Karakütük’’ sülalesi, Çiçekdağ’da ‘’kütük’’ soyadına sahip kişiler Menteşe Aşireti : Çiçekdağı – Menteşe Köyü kurucuları Keller Aşireti : Kırşehir’de ‘’Keller’’ sülalesi Turgutlu Aşireti : Çiçekdağ ve Akpınar’da ‘’Turgut’’ soyadına sahip olanlar Çuğun Aşireti : Çuğun Köyü kurucuları Keleş-Abdal Aşireti :Akçakent’te ‘’ Keleş’’ soyadı alan oymak Tatlı Aşireti : Kaman-Tatık köyü kurucuları Toklumen ve Yeşilli Köylerinde ‘’Tat’’ soyadı alanlar Kırşehir’de ‘’Tad-Tat’’ soyadı alanlar , Güzler’de ‘’Tat’’ soyadı alanlar DENİZHAN SOYU Kınık Boyu ‘’Selçuk-Selçuklu’’ soyadına alanlar Kızıllı Aşireti : Akçakent Kızılosmanlı Köyü , Çiçekdağı Kızılcaali Köyü ile Mucur Kızıldağ Köyü kurucuları Bağdatlı Aşireti : Kırşehir’de Homurlu Köylerinde ‘’Bağdat’’ soyadı alan kişiler ile ''Bağdatlı Köyünün'' kurucuları Bay-Karaoğlu Aşireti : ‘’Karaooğlu’’ soyadı alanlar özellikle Akçakent’te Yıva Boyu İlyas Kethüda Aşireti : Kırşehir’de bir aşiret Büğdüz Boyu Kaman’da ‘’Büğdüz’’ köyü kurucuları İğdirBoyu İğdeli Köyü kurucuları DİĞER TÜRK BOYLARI Tatar Aşiretleri Kırım Tatarları : Kaman ve Akçakent’te iskan olmuş bir çok Kırım Tatarı yaşar Dulkadirli Tatarları : Tatarilyas Köyü kurucuları Noday Tatarları : Çiçekdağ’da ‘’Nogaykızık’’ Köyü kurucuları Kara Tatarlar : Timur’un ordusunda mensup kişilere verilen isim.Kaman-Temirli Köyü kurucuları Toygar Aşireti : Homurlu Köyü’nde ‘’Tataroğulları’’ soy adı alan oymak , Arık soyadlı kimseler , Çiçekdağ’da Tatar Soyadı alan kişiler ile Kaman Yukarı Çiftlik, Değirmenözü , Çökeşme , Darıözü Köy sakinleri AHISKA AŞİRETLERİ Kırşehir’de özellikler Kurancılı’da ‘’Gürcüoğlu’’ sülale adı alan oymak Ahıska Türkleridir. Kırşehir merkeze bağlı tepesidelik köyünden Canlar Ailesi Karapapak (Terekeme) Türklerindendir. SİBİR  AŞİRETİ Akpınar Aşağıhamamözü Köyünde ‘’Savran’’ soyadı alanlar. KIRGIZ AŞİRETİ Kırşehir’de Donuzağzı ve Kızıltaş mezralarında yaşayanları ile Kırşehir’de kurulan ‘’Belekük’’ yerleşim yerinin kurucuları (Belekem) Aşireti AKATLAR : ‘’Akat-Akad’’ soyadı alanlar ile Kaman’da Şirinevler Köyü kurucuları UYGURLAR :  Kırşehir merkez’de, Kaman’da ve Karahıdır Kasabası’nda ‘’Uygur’’ Soyadı alanlar ÖZBEKLER : Akçakent İlçesi Korkorlu Köyü’nde ‘’ Özbek’’ Soyadı alanlar. ALTAY AŞİRETLERİ : Altay Türkleri , Akpınar-Hacımirza Köyü’nde ‘’Altay’’ soyadı alanlar KIPÇAKLAR-KUMANLAR : Kaman İlçesi’nin kurucu boylarından Kıpçak Türkleri , Türkmenler ile birlikte kaynaşmıştır. KIRŞEHİR’DE YÖRÜK TAİFELERİ Aduki Aşireti , Aksalar Aşireti , Aldemir Aşireti , Arkad Aşireti , Arkad Aşireti , Asak Aşireti , Bab-ı Dost Aşireti, Badeli Aşireti , Bekirbey Aşireti , Bilence-Benice Aşireti , Binici-Binice Aşireti , Bozkırlı Aşireti , Böğran Aşireti , Böğrüklü Aşireti , Civanşir Aşireti , Cum-CUmlu Aşireti, Çekmen Aşireti , Çiğli Aşireti , Devreceli Aşireti , Durabakan Aşireti , Durdulu Aşireti , Eduği Aşireti , Gölgir Aşireti , Gömeçli Aşireti , Gördün Aşireti , Hemvezade Aşireti , Hergünlü Aşireti , Hokkabazlı Aşireti , Horasanlı Aşireti , Hörüklü Aşireti , İcik Aşireti , İlaldı-Elaldı Aşireti , Karaivazlı aşireti , Korkur Aşireti , Kırlapak Aşireti , Korkud Aşireti , Köse Musalı Aşireti , Kurugöllü Aşireti , Kusurlu Aşireti, Kuşne Aşireti , Mamaç Aşireti , Naymur Aşireti , Nodura Aşireti , Oğulbeyi Aşireti , Örkeş Aşireti , Sandıklı Aşireti , Sarıyiğitli Aşireti , Savak Aşireti , Sermayeli Aşireti , Seritli Aşireti , Turkethuda Aşireti , Tuzan Aşireti , Yahşihanlı Aşireti , Yeğencik Aşireti , Yoğurtçu Aşireti ,  Yüksekli Aşireti     NOT : KIRŞEHİR’DE ÇOK SAYIDA , AŞİRET VE OYMAK  İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR DEVAM ETMEKTEDİR.BU AŞİRET VE OYMAKLARIN KURDUĞU BİRÇOK YERLEŞİM YERİ VE MEZRA BUGÜN YOKTUR.KIRŞEHİR MERKEZ’DE BİRÇOK AŞİRET KÜÇÜK HANELER HALİNDE ŞEHİR MERKEZİNİ OLUŞTURMUŞLARDIR. BURADA İSMİ BULUNMAYAN AŞİRETLERLE İLGİLİ [email protected]  ADRESİNE BİLGİ VEREREK, BU SAYFANIN GELİŞTİRİLMESİNE VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNE KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ. Kaynak : Çorum, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı Yöresi'nde Oğuz Boyları Aşiret, Oymak, Cemaatlar BU SAYFA’DA YER ALAN BİLGİLER kirsehirhaberturk.com’ a aittir.İZİNSİZ KULLANILAMAZ !                                    

GÜNHAN SOYU 

 Kayı Boyu : ''Kaya,Kayı, Kayıhan, Kayahan '' Soyadlı kimselerle birlikte birçok aşiretin mensup olduğu boy... Aruklu Aşireti :Kaman ( Aruklu Cemaati) ‘Arık ve Arıklı’ soyadı ile Çayağzı’nda ‘Arık’ Soyadlılar. Aktaş Aşireti : Çiçekdağı İlçesi Dikmenler , Kızıldere Çakmak Aşireti : Çiçekdağ Kızılevci Beldesi (çakmak ve kadıoğulları sülalesi) Çiçekdağ Halaçlı’da , Boğazevci, çubuktarla köylerinde çakmak soyadlılar. Akçakent’te, Ayvalı ve Avanoğlu Köylerinde ‘’Çakmak’’ soyadı alanlar Akpınar Büyükabdiuşağı köyünde ‘’Çakmak’’ soyadı alanlar Ali Dağlı Aşireti : Kırşehir – Gölken sülalesi Çunkar-Çongar Aşireti : Kırşehir , Boyalık, güllüce, çayırkuyusu , sıddıklı’da ‘’Çankır’’ soyadlılar Dalakçı Aşireti : Mucur Dalakçı Köyü Uşan Aşireti : Karakocalı-Aşan Soyadına mensup kişiler Yağrıncı Aşireti ,Bedre Bölük Aşireti ,Yusuf Kethüda Aşireti ,YÜkseklü Aşireti , Balkanlı Aşireti, Ediği Aşireti , Konu büklü Aşireti , Kırca Aşireti , Pürçüklü Aşireti, Özlü Aşireti, Karakeçili Aşireti : Büyükteflerk  küçükteflerk, kızılcalı, tepecik,  karaova  köylerinde bazı oymakların mensup olduğu aşiret Safalı Aşireti : Çiçekdağı Safalı Köyü sakinleri Harameyn Aşireti : Sıddıklı köylerinde ve Çiçekdağ’da yaşarlar Sıddıklı Aşireti : Sıddıklı Köylerinin Kurucuları Sarıklı Aşireti : Sıddıklı Köylerindeki Sarıklı sülalesi Kulpak Aşireti : Sıddıklı – Karşıoba köyü ‘’ Kulpak’’ Sülalesi Alıcı Aşireti : Küçükteflek köyü ,Alıcı soyadına sahip kişiler. İkizoğlu Aşireti : İkiziler Köyü kurucuları Çuvaş-Çavuş Aşireti : Karahıdır ve Çayağzı Kasabalarında ‘’ çavuş’’ soyadına sahip kişiler

 

KARAEVLİ BOYU

Karalar Aşireti : Çimeli Köyü kurucuları ile Özbağ’da ‘’Kara ve Karalar’’ soyadı olanlar

 

BAYAT BOYU

 

Kaman’da ‘’Bayat’’ soyadına sahip olanlar. İlbeyli Aşiret : Meryembaşı ve Kurutlu Köyleri’nde ‘’İlbey’’ soyadına sahip kişiler. Pürenli Aşireti : Boztepe-pöhrenkli köyü kurucuları İsmailili Aşireti : İsmail Kethüda adlı taifeye bağlı aşiret Dulkadirli Hanedan Soyu Zülkadiriye Aşireti : Çiçekdağ’da aynı isimli köy kurucuları Dulkadiroğlu Aşireti : Dulkadirli köyleri Çiçekli Aşireti : Çiçekdağ ve Çiçekli Köyü kurucuları Evci Aşireti : Çiçekdağ ve Kaman’da ‘’Evci’’ soyadına sahip kişiler Kaçar  Aşireti :  Kaman İlçe Merkezinde ‘’Macar’’ ile Çiçekdağ’da ‘’Kaçar’’ soyadına sahip kişiler Akçakoyunlu Aşireti :Kırşehir’de ve Akçakent’te  ‘’Yaycılar’’ sülalesinin mensup olduğu aşiret Muradlı Aşireti : İnlimurat köyü kurucuları Kuşçular Aşireti : Akcaağıl ve Örenli’de ‘’Kuşçu-Kuş’’ soyadlılar Pehlivanlı Aşireti :  Çiçekdağ , Akpınar ve Çağırkan Köyü’nde ‘’Pehlivanoğlu’’ sülalesi Barak Aşireti : Akçakent Ödemişli ve Taburoğlu Köyü kurucuları Kanglı Aşireti : Akpınar’da ‘’Kanlı’’ soyadı alanlar , Mucur  ve Boztepe , Çiçekdağ ve Kaman’da ‘’Kangal’’ soyadı alanlar Kara-Musalı Aşireti : Kaman İlçesi ve merkez’de ‘’Karamusalı’’ sülalesi Sarıcalar Aşireti : Çiçekdağ ve Akpınar, Kırşehir ALişar Köyü’ndeki ‘Sarıcalar’’ sülalesi ile Çayağzı Kasabasın’da ‘’Sarıca’’ soyadına sahip olanlar Üçbeğli Aşireti : Akpınar’da aynı isimli sülale , Gedere, yılanlıca , izzettinli  sekizli , adlı yerleşim yerlerinin kurucuları Sofrazlı Aşireti : Akpınar- Sofrazlı Köyü kurucuları Budak Aşireti : Mucur-Budak Köyü sakinler ile ‘’Budak’’ ile Karabudak soyadına sahip kişiler (Karıncalı, Kargın , Yenice ve Toklumen, Çayağzı, Özbağ ve Tatarilyas) Çepişti Aşireti : Cebişler ve Cebişli Köyü kurucuları Eldelek Aşireti : Akpınar’da – Elderek Köyleri’nin kurucuları Sungur Aşireti : Özbağ, Kaman ve Akpınar’da ‘’Sungur’’ soyadlı kimseler Nefesoğulları Aşireti : Saraycı Köyü’nde ‘’Nefesli’’ sülale adı alan kişiler Karakoç Aşireti : Karaduraklı Köyü’nde ‘’Karakoç’’ soyadı alanlar Kekeç Hacı Aşireti : Mucur ‘’Kekeç’’ köyü kurucuları Kuranşah Aşireti : Kurancılı Kasabası Kurucuları Boruklu Aşireti : Akpınar , Akçakent ve Çiçekdağ’da birçok köyün kurucuları Salmanlı Aşireti : Çiçekdağ , Kaman ve Akpınar’da ‘’ Salman’’ soyadı alan kişiler Bazalamç Aşireti : Bazlamaç köyü kurucuları  

 

AYHAN SOYU

Yaparlı Boyu : Yapar ve Yaparlı soyadına sahip kimseler. Çukurlu Aşireti : Çiçekdağ ve Akpınar’da bulunan sülale ismi Karacalı Aşireti : Akçakent ve Çiçekdağ’da ve köylerinde ‘’ Karacaoğlu’’ sülalesi

 

Döğer Boyu

 

Kırşehir iline bağlı ve Mucur İlçesi’ne bağlı birçok köy’de iskan eden ‘’Karacakurt Türkmenleri’’ bu boya mensuptur.Ayrıca Döğeroğlu soyadı ile sülale ismine sahip kişiler de bu boya mensuptur. Karacakurt Aşireti: Akçaağıl, Karahıdır , Ecikağıl, Dedeli , Değirmenkaşı, Göllü , Güzler , Karalar , Karıncalı , Kesikköprü, Kocabey , Kuruağıl, Saraycık , Depesidelik , Ulupınar Köyleri ile Mucur’da bulunan Asmakaradam, Aksaklı, Altınyazı, Avcıköy, Aydoğmuş, Babür, Budak, Büyükyapa , Çatalarkaç, Dağçiftliği, Dalakçı, Devepınarı, Geycek , Kabadurak , Gümüşkümbet, Güzyurdu, İnaç, Karacaali, Karakuyu,Rişvan, Kekeç, Karkın, Kepez, Kıran , Kızılağıl, Kurugöl, Küçükburunağıl, Küçükkavak, Obruk , Palangıç, Pınarkaya ,  Rahmanlar , Syefe, Susuz, Tataryeğenağa, Yazıkınık, Yeniköy-Çömelek, Yeşilyurt, Yörücek, Çüğdem, Mikail-li,Çivril,Başköy , Depesidelik Köyleri  ve Akpınar İlçesi Deveci Köyü ile Karakurt Köyü’nü kuran oymaklar bu aşirete mensuptur. Yağmur Aşireti : Kırşehir Merkeze Bağlı Yağmurlu Köyleri ile Kaman’a bağlı Yağmurlusarıuşağı köyü kurucuları Rişvan Aşireti : Mucur Rişvan Köyü ile Tosunburnu , Öksüzkale , Uzunpınar, Üçkuyu , Akpınar , Terziyanlı , Şüayipli ve Göllü Köylerinin kurucuları bu aşirete mensuptur. Beyzeki Aşireti : Çiçekdağ Mahmutlu Köyü’nde bulunanlar Bağlı Aşiretleri : Çiçekdağ Kalevci, Vanoğlu, Acı, Alan , Konurkale , Harmanpınar , Bozlu,  Çökelek köyünde bulunurlar. Solak Aşireti : Solakuşağı köyü kurucuları ile ‘’Çelik’’ soyadı alan kişileri.Mucur merkez’de ‘’Solakoğulları’’ sülalesi ile Sıddıklı Köylerinde ‘’Solak’’ soyadına sahip olanlar. Ahçı Közi Aşireti : Ulupınar Kasabası’nda ‘’ Aşçı’’ sülale adı   Mahmatlı Aşireti: Çiçekdağ ve Mahmatlı Köyü’nde bulunan sülale Hamid Aşireti : Kaman-Hamit Kasabası Kurucuları Kara Hasanlı Aşireti : Çiçekdağ Karahasanlı Köyü Kurucuları Türgiş Aşireti : Çiçekda ve Dulkadirli Yarım Kale’de ‘’Türkeşoğulları’’ sülalesi Tanrıverdi ve Allahverdi Sülalesi : Kaman Hamit Köyü ile Çiçekdağ’da aynı soyada sahip kimseler Dokuz Aşireti : Savcılı Dokuzlu köy kurucuları Dokuz Döğenli Aşireti : Mucur İlçesi Solaklar mahallesinde ‘’ Dokuzlar’’ adlı sülale ismini alan oymak İnançoğulları aşireti : İnaç Köyğ Kurucuları Alagözlü Aşireti : Kaman Hamitli Kasabasında ‘’Alagöz’’ soyadı alan kişiler Diğin Aşireti : Sevdiğin Köyü kurucuları , Sıddıklı kumarkaç ve Kumardiğin köyü kurucuları Kaska Aşireti : Çiçekdağ İlçesinde ‘’Kask’’ soyadlılar ile ‘’Durmaz,Demirtaş, Bektaş, Tunç,İlhanlar,İnce,Güngör,, Akyüz, Akbulut, Yavuz, Bedir, Keskin, Yeşilyurt’’ soyadlılar. Tabanlı Aşireti : Çiçekdağ İlçesi’nde ‘’Tabanoğlu’’ sülalesi ile Kaman’da ‘’Taban’’ soyadına sahip kimseler. Kılıçlı Aşireti : İnaç Köyü’nde ‘’Kılıçlı’’ soyadı alanlar Geyikli Aşireti : Mucur Geycek Köyü’ne bağlı oymak , Geyikli Baba bu aşirete mensuptur. Cumali Aşireti : Akpınar’da ve Köylerinde ‘’ Cuma’’ soyadı alanlar bu aşirete mensuptur. Kasımoğlu Aşireti : Kurancılı Kasabası’nda ‘’ Kasımoğulları’’ sülalesi

 

YILDIZHAN SOYU

Avşar Boyu Kırşehir’de çok sayıda kişinin mensup olduğu boy… ‘’Avşar, Afşar’’ soyadına sahip olanlar bu boya mensup olmakla birlikte bu boya bağlı aşiretler şunlardır. Köşker Aşireti : Akpınar ve Boztepe’de ‘’Köşkerler’’ sülalesi ile ‘’köşker’’ soyadına sahip kişiler. Çulhalı Aşireti : Kaman’da ve Çiçekdağ’da ‘’Çulhalar-Çulha’’ soyadı alanlar. Kama-Kaman Aşireti : Kaman İlçesi Kurucuları , Kaman ve Hamit Kasabası’nda ‘’Kaman’’ soyadı alanlar Kodallı Aşireti : Kaman Aydınlar’da ‘’Kodal’’ soyadı alanlar ile Mucur Karakuyu’da bazı oymaklar Kozan Aşireti :Akçakent'te Tepefakılı, Derefakılı, HacIfakili, Taşoluk Köylerine Adana'dan göç ettirilen ünlü Ozan Dadaloğlu'nun da mensup olduğu aşiret aynı zaman da  Tosunburnu ve Rahmanlar Köyü’nde ‘’ Kozan’’ soyadı alanlar ile Mucur , Palangıç Köyü’nde Kozanhan soyadı alanlar. Bahadır Aşireti : Homurlu Köylerinde ‘’Bahadır’’ soy adı alan oymak Torunlar Aşireti : Akçakent, Boztepe İlçeleri ile Ulupınar Kasabası’nda ‘’Torun-lar’' soyadı alan aşiret Boynuinceli Aşireti : Kırşehir’de ‘’Kortulu, Saraycık, Karaboğaz, Kuruağıl, Toklumen , Karaduraklı, Yeşilli, Uzunali, köyler ile Kaman İlçesi ‘’Meşe, tepe, savcılı , Karahabeli , Fakılı , Erbişim köylerinde yaşayan sülale mensupları… Savcılı Aşireti : Savcılı Kasabası kurucuları ile Kaman’da ‘’Savcı-Oğlu’’ sülalesi Bekdik Aşireti : Bekdik köyü kurucuları Duman Aşireti : Kırşehir ve İlçeleri’nde ‘’Duman’’ soyadı alan sülale… Hamzalı Aşireti : Akçakent-Hamzabey köyü kurucuları , Karacaören Köyü ‘’Hamzalar’’ sülalesi ile ‘’Arıöz, Koçak, Derinyol ve Görsoy’’ soyadı alan oymaklar Arbişli Aşireti : Kaman-Meşe Köyü’nde ‘’Ağabişoğlu’’ sülalesi Çanakçı Aşireti  : Özbağ’da ‘’Çanakçı’’ soyadı alan kişiler, Küçüklü Aşireti  : Kaman’da ‘’Küçükoğulları’’ sülale adı Dalkılıç Aşireti : Çadırlı Hacı Yusuf’ta ‘’Dalgıç’’ soyadı ile Kaman , Karahıdır ve Hamurluüçler köylerinde ‘’ Dalkılıç’’  soyadı alanlar. Körmehmet Aşireti : Kaman Körmehmet Köyü Kurucuları , Ceceli Aşireti : Cacabey’in de mensup olduğu aşiret , Ceceli ve Caca soyadına sahip kişiler Tok Aşireti : Çiçekdağ ve Akçakent’te ‘’Tok’’ soyadına sahip kişiler Köpekli Aşireti : Kırşehir’de Köpek Köyü ile Mucur’a bağlı Köpekli köyü kurucuları ve sakinleri İmamoğlu Aşireti : Akpınar’ın kurucuları ile ‘’İmamoğlu’’ soyadına sahip kişiler Taf (Maf) Aşireti : Mucur İlçesi Aydoğmuş Köyü’nde ‘’Tav’’ sülalesi ‘’ Güneş’’ soyadı alanlar, Tepesidelik köyü sakinlerinin bir kısmı Şit Aşireti : Kaman merkez Orta Mahallesinde ‘’Şit’’ soyadı alanlar Burun Aşireti : Kaman’da küçük ve büyük burunağıl köyü kurucuları Çemelü Aşireti : Karacaören’de ‘’Çimeli ‘’ sülalesi Karahıdır Aşireti : Karahıdır Kasabası Kurucuları Keskin Aşireti : Çiçekdağ ve Akçakent’te ‘’Keskin’’ Soyadı Alanlar

 

VARSAK AŞİRETLERİ : Tarihte Kırşehir’in ‘’Varsak’’ olarak ta isimlendirilmesi , bu yörede birçok kişinin bu aşirete mensup olduğunu gösterir. Kusun Aşireti : Çiçekdağ’da ‘’Sorkun’’, soyadı alanlar Yortan Aşireti : Karacaören’de ‘’Balcı’’ soyadı alanlar. Yeniceli Aşireti :Yenice Mahallesi’ne adını veren aşiret Toklu Kömüş Aşireti : Toklumen Köyü kurucuları Nusretli Aşireti : Nusretoğlu Köyü kurucuları Aflak Aşireti : Mucur İlçesi Altınyazı Köyü kurucuları Asar Aşireti : Akpınar İlçesi Sofrazlı köyü kurucuları

 

CERİT AŞİRETLERİ : Cerit Aşireti : Hamitli Kasabası’nda ‘’Cerit’’ soyadı alanlar Aygar Aşireti : Çiçekdağı Haydarlı Köyü’nde yaşayan ‘’Aygar’’ soyadlı kimseler Piroğlu Aşireti : Kırşehir’de 1956 hanede yaşadıkları belirtilir. ‘’Zahidem’’ Türküsü’ne konu olan kişi bu aşirete mensuptur. Kolukısa Aşireti : ‘’Kolukısa’’ soyadına sahip kişiler Silsüpür Aşireti : Hamitli Kasabasında ‘’Silsüpür’’ soyadlı kimseler  

 

GÖKHAN SOYU

Bayındır Boyu Akpınar İlçesi kurucuları , kösefakılı beldesi kurucuları , ‘’Bayındır-Dumangiller’’ sülale adı alan oymak ile Çiçekdağ’da ‘’Bayındır’’ soyadı alanlar İnli Aşireti : Dulkadirli İnli Murat Köyü kurucuları Yabanlı Aşireti : Kırşehir’de yaygın olarak yaşayan Mucur İlçesi’ne bağlı Köylerin kurucuları ve mensupları Bayındır Boyu’na bağlıdır. Herikli Aşireti : Kırşehir’de Herikli Sülalesi Baran Aşireti : Kaman, Çiçekdağ ve Boztepe’de ‘’Baran’’ soyadı alanlar. Mamamlı Aşireti : Çiçekdağ’da ‘’Çapan’’ soyadı alanlar ile Ulupınar Kasabası’nda ‘’Çapanoğlu’’ soyadı alanlar Tülek Aşireti : Çiçekdağ’da birçok Köy’de yaşayanları mensup olduğu aşirettir.(beşikli,ibikli,Timurlu,hacıhasanlı, ortahacıahmetli, hacıduraklı, arapın köyü, yukarıhacıahmetli, kırdök, Hüseyinli , hüseyin çiftliği ) Kabasakal Aşireti :  Yağmurlu Köylerinde ‘’Kabasakal’’ soyadı alanlar

 

PEÇENEK BOYU

Saka Aşireti : Akçakent’te ‘’Soğancı’’ soyadı alanlar Melikanlı Aşireti : Çiçekdağ’da bir oymak

 

ÇAVULDUR BOYU : Çandır Aşireti : Kırşehir’de , ‘’Çandır-Candar’’ soyadı alanlar.

ÇEPNİ BOYU

 

Çiçekdağ’da Çepni Köyü Kurucuları… Kırşehir’de yaygın olarak yaşayan ABDALLAR bu boya mensuptur. ABDAL AŞİRETİ : Ünlü Ozanlar yetiştiren ve PİR SULTAN ABDAL’INDA mensup olduğu aşiret.Bu aşirete mensup çok sayıda aşirette mevcuttur. Beyazıt Aşireti : Kaman’da ‘’Beyazıtoğulları’’ , Sıdıklı ve Kızılca Köylerinde ‘’ Beyazıt’’ soyadı alanlar Teberrik Aşireti : Kırşehir’de ‘’Teberler’’ olarak geçen aşiret mensupları Kır Aşireti : Bir Abdal Aşireti olan Kır Aşireti Kırşehir’e adını veren aşiret olarak bilinir.Kırşehir yani ‘’Abdallar Diyarı ‘’ Abdi Aşireti : Küçük ve Büyük Abdiuşağı köylerinin kurucuları Sarışehy Aşireti : Kaman Sarıbeyli köyü kurucuları, , Çiçekdağ’da ‘’Sarıoğlu’’ sülalesi Bektaş-Oğlu Aşireti : Hacı Bektaş-ı Veli’nin mensup olduğu aşiret Haydar Cemaati : Çiçekdağ’da yaşayan ‘’Haydar-Haydaroğulları’’ aşireti mensupları Demirciler-Kandemir Aşireti : ‘’Demir, Demirci , Özdemir ‘’ soyadlarına sahip kişiler Dikmenler Aşireti : Çiçekdağı-Dikmenler Köyü kurucuları 

DAĞHAN SOYU

Eymür Boyu Saraycıklı Aşireti : Saraycık Köyü kurucuları Tosun-oğlu Aşireti : ‘’Tosun’’ soyadı alan kimseler

Yüregir Boyu Karakütük Aşireti : Akçakent ve Akpınar’da ‘’ Karakütük’’ sülalesi, Çiçekdağ’da ‘’kütük’’ soyadına sahip kişiler Menteşe Aşireti : Çiçekdağı – Menteşe Köyü kurucuları Keller Aşireti : Kırşehir’de ‘’Keller’’ sülalesi Turgutlu Aşireti : Çiçekdağ ve Akpınar’da ‘’Turgut’’ soyadına sahip olanlar Çuğun Aşireti : Çuğun Köyü kurucuları Keleş-Abdal Aşireti :Akçakent’te ‘’ Keleş’’ soyadı alan oymak Tatlı Aşireti : Kaman-Tatık köyü kurucuları Toklumen ve Yeşilli Köylerinde ‘’Tat’’ soyadı alanlar Kırşehir’de ‘’Tad-Tat’’ soyadı alanlar , Güzler’de ‘’Tat’’ soyadı alanlar

DENİZHAN SOYU

Kınık Boyu ‘’Selçuk-Selçuklu’’ soyadına alanlar Kızıllı Aşireti : Akçakent Kızılosmanlı Köyü , Çiçekdağı Kızılcaali Köyü ile Mucur Kızıldağ Köyü kurucuları Bağdatlı Aşireti : Kırşehir’de Homurlu Köylerinde ‘’Bağdat’’ soyadı alan kişiler ile ''Bağdatlı Köyünün'' kurucuları Bay-Karaoğlu Aşireti : ‘’Karaooğlu’’ soyadı alanlar özellikle Akçakent’te

Yıva Boyu İlyas Kethüda Aşireti : Kırşehir’de bir aşiret

Büğdüz Boyu Kaman’da ‘’Büğdüz’’ köyü kurucuları

İğdirBoyu İğdeli Köyü kurucuları

DİĞER TÜRK BOYLARI

Tatar Aşiretleri Kırım Tatarları : Kaman ve Akçakent’te iskan olmuş bir çok Kırım Tatarı yaşar Dulkadirli Tatarları : Tatarilyas Köyü kurucuları Noday Tatarları : Çiçekdağ’da ‘’Nogaykızık’’ Köyü kurucuları Kara Tatarlar : Timur’un ordusunda mensup kişilere verilen isim.Kaman-Temirli Köyü kurucuları Toygar Aşireti : Homurlu Köyü’nde ‘’Tataroğulları’’ soy adı alan oymak , Arık soyadlı kimseler , Çiçekdağ’da Tatar Soyadı alan kişiler ile Kaman Yukarı Çiftlik, Değirmenözü , Çökeşme , Darıözü Köy sakinleri

AHISKA AŞİRETLERİ Kırşehir’de özellikler Kurancılı’da ‘’Gürcüoğlu’’ sülale adı alan oymak Ahıska Türkleridir. Kırşehir merkeze bağlı tepesidelik köyünden Canlar Ailesi Karapapak (Terekeme) Türklerindendir.

SİBİR  AŞİRETİ Akpınar Aşağıhamamözü Köyünde ‘’Savran’’ soyadı alanlar.

KIRGIZ AŞİRETİ Kırşehir’de Donuzağzı ve Kızıltaş mezralarında yaşayanları ile Kırşehir’de kurulan ‘’Belekük’’ yerleşim yerinin kurucuları (Belekem) Aşireti

AKATLAR : ‘’Akat-Akad’’ soyadı alanlar ile Kaman’da Şirinevler Köyü kurucuları

UYGURLAR :  Kırşehir merkez’de, Kaman’da ve Karahıdır Kasabası’nda ‘’Uygur’’ Soyadı alanlar ÖZBEKLER : Akçakent İlçesi Korkorlu Köyü’nde ‘’ Özbek’’ Soyadı alanlar.

ALTAY AŞİRETLERİ : Altay Türkleri , Akpınar-Hacımirza Köyü’nde ‘’Altay’’ soyadı alanlar

KIPÇAKLAR-KUMANLAR : Kaman İlçesi’nin kurucu boylarından Kıpçak Türkleri , Türkmenler ile birlikte kaynaşmıştır.

KIRŞEHİR’DE YÖRÜK TAİFELERİ Aduki Aşireti , Aksalar Aşireti , Aldemir Aşireti , Arkad Aşireti , Arkad Aşireti , Asak Aşireti , Bab-ı Dost Aşireti, Badeli Aşireti , Bekirbey Aşireti , Bilence-Benice Aşireti , Binici-Binice Aşireti , Bozkırlı Aşireti , Böğran Aşireti , Böğrüklü Aşireti , Civanşir Aşireti , Cum-CUmlu Aşireti, Çekmen Aşireti , Çiğli Aşireti , Devreceli Aşireti , Durabakan Aşireti , Durdulu Aşireti , Eduği Aşireti , Gölgir Aşireti , Gömeçli Aşireti , Gördün Aşireti , Hemvezade Aşireti , Hergünlü Aşireti , Hokkabazlı Aşireti , Horasanlı Aşireti , Hörüklü Aşireti , İcik Aşireti , İlaldı-Elaldı Aşireti , Karaivazlı aşireti , Korkur Aşireti , Kırlapak Aşireti , Korkud Aşireti , Köse Musalı Aşireti , Kurugöllü Aşireti , Kusurlu Aşireti, Kuşne Aşireti , Mamaç Aşireti , Naymur Aşireti , Nodura Aşireti , Oğulbeyi Aşireti , Örkeş Aşireti , Sandıklı Aşireti , Sarıyiğitli Aşireti , Savak Aşireti , Sermayeli Aşireti , Seritli Aşireti , Turkethuda Aşireti , Tuzan Aşireti , Yahşihanlı Aşireti , Yeğencik Aşireti , Yoğurtçu Aşireti ,  Yüksekli Aşireti

 

  NOT : KIRŞEHİR’DE ÇOK SAYIDA , AŞİRET VE OYMAK  İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR DEVAM ETMEKTEDİR.BU AŞİRET VE OYMAKLARIN KURDUĞU BİRÇOK YERLEŞİM YERİ VE MEZRA BUGÜN YOKTUR.KIRŞEHİR MERKEZ’DE BİRÇOK AŞİRET KÜÇÜK HANELER HALİNDE ŞEHİR MERKEZİNİ OLUŞTURMUŞLARDIR.

BURADA İSMİ BULUNMAYAN AŞİRETLERLE İLGİLİ [email protected]  ADRESİNE BİLGİ VEREREK, BU SAYFANIN GELİŞTİRİLMESİNE VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNE KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ.

Kaynak : Çorum, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı Yöresi'nde Oğuz Boyları Aşiret, Oymak, Cemaatlar

BU SAYFA’DA YER ALAN BİLGİLER kirsehirhaberturk.com’ a aittir.İZİNSİZ KULLANILAMAZ !                                    

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (1 )

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kirsehirhaberturk.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÖĞER
(15.04.2024 14:39 - #7033)
Kırşehir/ Kaman Karahabalı Köyünde Döğer Boyuna mensup ve Döğer soyismini taşıyanlar mevcuttur.
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kirsehirhaberturk.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.